Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τουριστικών ΜμΕ Επιχειρήσεων από το ΕΣΠΑ 2014-2020 - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.grΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη του Προγράμματος «Ενίσχυση Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Από τις 29 Μαρτίου 2016 έως 17 Μαΐου 2016 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα επενδυτικά σχέδιά τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορεί να βρει κανείς στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και του ΕΣΠΑ.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 70 εκατ. ευρώ (Δημόσια δαπάνη). Το ποσό των 50 εκατ. ευρώ αφορά τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων, από το ποσό αυτό: τα 10 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε νέες επιχειρήσεις και τα 40 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε υφιστάμενες επιχειρήσεις (με τουλάχιστον δύο πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις 2014 και 2015).

Στις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις θα δοθεί το ποσό των 20 εκατ. ευρώ, (από το οποίο ποσό, 5 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε νέες επιχειρήσεις , ενώ 15 εκατ. ευρώ αφορούν τις υφιστάμενες επιχειρήσεις με τουλάχιστον δύο πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις 2014 – 2015).

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων και νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμισή τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, προκειμένου να βελτιώσουν τη θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

ΠΗΓΗ: dimokratiki.grΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr