ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ - ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Προσλήψεις 985 συμβασιούχων σε ΔΕΗ και ΚΕΕΛΠΝΟ - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr


Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι διαδικασίες αιτήσεων για 985 εποχικούς υπαλλήλους στο ...
Δημόσιο. Αναλυτικά θα προσληφθούν 500 γιατροί και νοσηλευτές με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο ετών, για τη στελέχωση Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 23 Φεβρουαρίου. Παράλληλα η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα απασχολήσει 485 εποχικούς υπαλλήλους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα απασχοληθούν μηχανικοί, χειριστές μηχανημάτων, οδηγοί, τεχνικοί κ.ά.


ΠΗΓΗ: MY NEWS ITΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

_____________________________________________________________________
Νέα προγράμματα voucher για 8000 ανέργους στον Τουρισμό – Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

Άλλες 8000 «επιταγές εισόδου στην αγορά εργασίας» (voucher) αποφάσισε να δώσει το υπουργείο Εργασίας σε ανέργους για να εργαστούν σε ιδιωτικές τουριστικές επιχειρήσεις. Oι ωφελούμενοι πρέπει να είναι έως 29 ετών και το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας θα προβλέπει:

•Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών

•Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας συνολικής διάρκειας 420 ωρών σε 2 φάσεις (200 ώρες θα αφορούν την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης- α΄ φάση και 220 ώρες θα αφορούν δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης – β΄φάση). Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της (α΄ και β΄ φάση), δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.

Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 1,208,962.00 ευρώ, ενώ το πρόγραμμα αναμένεται να εξυπηρετήσει 8.000 ανέργους.

ΠΗΓΗ: CAPITAL.GR

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr
________________________________________

Άνοιξαν οι αιτήσεις για προσλήψεις στη ΔΕΗ - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr  

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr  


Τι πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 5Κ/2014 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 16/11-11-2014 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα πέντε (65) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Δ.Ε.Η. Ανανεώσιμες Α.Ε.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr, «Online Υπηρεσίες») ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ε΄). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει με την πάροδο της 16ης Δεκεμβρίου 2014, ημέρας Τρίτης. Η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, μέχρι και την 22α Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την Προκήρυξη 5Κ/2014 Τ.Θ. 14.308 Αθήνα Τ.Κ. 115.10 αναγράφοντας στο φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ), θέσεις της οποίας διεκδικούν. Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.

Το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες. Υπενθυμίζεται ότι αιτήσεις μπορούν να εκτυπωθούν μόνο όταν βρίσκονται σε κατάσταση «Υποβλήθηκε», από την επιλογή «ΠΡΟΒΟΛΗ». Σε περίπτωση που υποψήφιος επιλέξει ήδη υποβληθείσα αίτηση και την επιλογή «Συμπλήρωση», η κατάσταση της αίτησής του αλλάζει από «Υποβλήθηκε» σε «Ανοιχτή (Συμπλήρωση)» και είναι απαραίτητο να υποβληθεί εκ νέου προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή του στο διαγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση κρίνεται απαραίτητο οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται τις Συχνές ερωτήσεις, πριν την επικοινωνία τους με το ΑΣΕΠ. Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κτλ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο enimerosi@asep.gr. 

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά: Τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 20:00 (Τηλ. 2131319124, 131, 141, 132 και 137) τις αργίες κατά τις ώρες 12:00 μέχρι 18:00 (Τηλ. 2131319124, 131, 141, 132 και 137).

ΠΗΓΗ: NEWSBEAST.GR


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr  


________________________________________

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Προσλήψεις υπαλλήλων σε Δήμους, ΔΕΗ, μουσεία - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr  

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr  Σε δεκάδες πόλεις έχουν προκηρυχθεί θέσεις εποχικού προσωπικού με οκτάμηνες συμβάσεις και υποβάλλονται αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους.
Όπως γράφει το Έθνος, τον τόνο στις προσλήψεις συμβασιούχων δίνει αυτή την εβδομάδα το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, το οποίο πήρε την έγκριση του ΑΣΕΠ για 75 νέες θέσεις.
Έτσι, ο αριθμός των ανοικτών θέσεων ανεβαίνει στις 1.665 καθώς μπαίνει σε εφαρμογή και το χειμερινό πρόγραμμα «Άθληση για όλους». Στο πρόγραμμα αυτό θα προσληφθούν 1.232 γυμναστές, ενώ σε υπηρεσίες καθαριότητας και τεχνικούς οργανισμούς των δήμων υποβάλλονται αιτήσεις για 145 θέσεις.
Στη ΔΕΗ τρέχουν οι προθεσμίες για 184 τεχνίτες και οδηγούς, ενώ επιστημονικό προσωπικό προσλαμβάνουν πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

 

ΠΗΓΗ: BANK WARS


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr  

________________________________________

Β. Κεγκέρογλου: Θέσεις εργασίας για ΑΜΕΑ σε Δημόσιο, ΟΤΑ – Η ένταξη στα προγράμματα επιδομάτων των ΑμεΑ θα ξεκινά από τον Δήμο - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr  

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr  


To Εθνικό   σχέδιο   δράσης για τα Άτομα με Αναπηρία ανέλυσε ο Υφυπουργός Εργασίας Βασίλης Κεγκέρογλου, στην σημερινή Ημερίδα που διοργάνωσε η Εθνική Συνομοσπονδία  Ατόμων με Αναπηρία, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.
Στην Ημερίδα , η οποία τελεί  υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής, Ασφάλισης και Πρόνοιας, με θέμα, «Kοινωνική προστασία – Πρόνοια και Άτομα με Αναπηρία», κεντρικός ομιλητής ήταν επίσης ο Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία και της Παγκόσμιας Οργάνωσης για την Αναπηρία, κος Ιωάννης Βαρδακαστάνης καθώς και ο κος Ξενοφών Κοντιάδης , Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και Θεσμών Κοινωνικής Προστασίας, Πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού και Συνταγματικού Δικαίου.

Ο κος Κεγκέρογλου ξεκινώντας την ομιλία του αναφέρθηκε στις  βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία  μετεξέλιξης  του  κοινωνικού  κράτους ώστε να καταστεί αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών και βιώσιμο για να μην είναι παροδικό ή και εφήμερο οι οποίες είναι :
•    Η ανάληψη συνευθύνης από το Κεντρικό Κράτος, την Αυτοδιοίκηση, την Εκκλησία και την Κοινωνία των Πολιτών.
•   Η οικοδόμηση συνεκτικής σχέσης μεταξύ της οικονομικής ανάκαμψης, της ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου, μέσα από ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος.
•  Η ένταξη σε ενιαίο σχεδιασμό, με τον συντονισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας των Πολιτικών Κοινωνικής Συνοχής, Κοινωνικής Προστασίας και Πρόνοιας.
•    Η βιώσιμη μεταρρύθμιση των θεσμών που συγκροτούν το Κοινωνικό Κράτος, αξιοποιώντας τους πόρους με προτεραιότητα την διαφάνεια.
Στη συνέχεια ο Υφυπουργός, αφού αναφέρθηκε αναλυτικά στις δράσεις του Υπουργείου για την ενίσχυση της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία και την ένταξη τους στην αγορά εργασίας καθώς και στις δράσεις ενίσχυσης των δομών κοινωνικής φροντίδας, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην προστασία του εισοδήματος το οποίο προέρχεται  από συντάξεις η από εργασία, ενώ ανακοίνωσε πως η ένταξη πλέον στα προγράμματα επιδομάτων των Ατόμων με Αναπηρία θα ξεκινά από τον Δήμο με τον διοικητικό έλεγχο των προϋποθέσεων και την παραπομπή στα ΚΕΠΑ  για την πιστοποίησης της αναπηρίας.
Τέλος ο Υφυπουργός, αναφέρθηκε στην προκήρυξη σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας στο πλαίσιο του ν. 2643/1998, σε δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α, θέσεις οι οποίες έμειναν κενές από προκηρύξεις προηγούμενων ετών, αλλά και θέσεις που έχουν παρακρατηθεί από τις  προκηρύξεις  που έγιναν τα τελευταία χρόνια και δεν έχουν καταργηθεί.ΠΗΓΗ: ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr  


________________________________________

Προκήρυξη του ΟΑΕΔ για προσλήψεις στο ΚΕΚ Λαμίας- Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr
ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr  

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr  


Ο ΟΑΕΔ ανακοινώνει την υλοποίηση προγράμματος επιμόρφωσης εκατόν πενήντα τριών (153) μελών του τμήματος Ανατολικής Στερεάς, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα προσαρμογής στις νέες οικονομικές και τεχνολογικές συνθήκες της αγοράς, με τα εξής θέματα. 1.    «Τεχνικοί Ασφαλείας-Οικοδομικά και Τεχνικά Έργα », (διάρκειας 15 ωρών, 3 τμήματα (Λαμία 33 άτομα), (Άμφισσα, 21 άτομα) (Λειβαδιά 10 άτομα). 2.    «AutoCad 2D, 3D», (διάρκειας 80 ωρών, 3 τμήματα (Λαμία 27 άτομα), (Άμφισσα, 16 άτομα) (Λειβαδιά 10 άτομα).   3.    «Τεχνικοί Ασφαλείας-Βιομηχανία και Μεταφορές», (διάρκειας 15 ωρών, 1 τμήμα (Λαμία 17 άτομα). 4.    Νέα τεχνολογία Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων (διάρκειας 15 ωρών, 1 τμήμα (Λαμία 19 άτομα). Ο Οργανισμός προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98), καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Δευτέρα 24/11/2014 έως και την Τρίτη 02/12/2014,    MONO με συστημένη επιστολή η με ταχυμεταφορά και ώρα από 8:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ., όπως προβλέπονται από την με αριθμ. 191300/4.07.1996 (ΦΕΚ576/τ.Β716.07.1996) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο ΚΕΚ Λαμίας, (Στυλίδας 93, Μεγάλη Βρύση, 35100, Λαμία τηλ 22310-51074),  για  τη  δημιουργία  πινάκων  αξιολόγησης  και  επιλογής ωρομίσθιων εκπαιδευτικών οι οποίοι θα ισχύουν καθ' όλη τη διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης και θα καλύπτουν τις ανάγκες των αντίστοιχων θεματικών αντικειμένων. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι Εκπαιδευτές οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης. Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, τα μαθήματα, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δίνονται στο ΚΕΚ Λαμίας του ΟΑΕΔ και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης προκηρύσσονται οι παρακάτω κλάδοι και ειδικότητες: •    Για την ενότητα «Autocad 2D 3D »     Πτυχιούχοι   ΑΕΙ/ΤΕΙ   Αρχιτέκτονες,   Πολιτικοί   Μηχανικοί, Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρονικοί, με 2 χρόνια σχετική εμπειρία. •    Για την ενότητα «Θεσμοί - Νέα τεχνολογία Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων»     Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ Ηλεκτρολόγοι Ηλεκτρονικοί, με 2 χρόνια εμπειρία. •    Για την ενότητα «Τεχνικός Ασφάλειας, 1. Βιομηχανία 2. Μεταφορές»     Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανολόγοι, ή Οχημάτων ΤΕΙ,  με 2 χρόνια εμπειρία στη θέση του Τεχνικού Ασφάλειας. •    Για τις ενότητες «Τεχνικός Ασφάλειας, Οικοδομικά και Τεχνικά Εργα »     Πτυχιούχοι ΑΕΙ Πολιτικοί Μηχανικοί ή Αρχιτέκτονες,    με 2 χρόνια εμπειρία στη θέση του Τεχνικού Ασφάλειας.   Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής ωρομίσθιων εκπαιδευτικών υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1.    Αίτηση συμμετοχής (έντυπη) Χορηγείται από τη Γραμματεία του ΚΕΚ Λαμίας και το site του ΟΑΕΔ. Στην αίτηση και στην αντίστοιχη θέση αναγράφεται οπωσδήποτε η ειδικότητα για την οποία ο υποψήφιος ενδιαφέρεται όπως αναφέρεται στη προκήρυξη. 2.    Βιογραφικό Σημείωμα 3.    Βασικός τίτλος σπουδών. Ως βασικός τίτλος σπουδών θεωρείται εκείνος με την ειδικότητα του οποίου είναι κάποιος υποψήφιος και πρέπει να αναφέρεται σαφώς στην αίτηση. Στον βασικό τίτλο σπουδών πρέπει να αναφέρεται επακριβώς η ειδικότητα, η ημερομηνία κατά την οποία ο υποψήφιος κατέστη πτυχιούχος, ο βαθμός επίδοσής του και ο χαρακτηρισμός του (καλώς, λίαν καλώς, άριστα). Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο βαθμός και ο χαρακτηρισμός του, το αντίγραφο τίτλου σπουδών πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση, στην οποία να φαίνεται η βαθμολογική κλίμακα (ελάχιστος βαθμός, βάση, μέγιστος βαθμός) και οι τυχόν καθιερωμένοι χαρακτηρισμοί. Η βεβαίωση αυτή θα πρέπει να έχει εκδοθεί από αρμόδια εκπαιδευτική αρχή. (Ο βασικός τίτλος σπουδών υποβάλλεται σε αντίγραφο ή σε νόμιμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο). Αντί του αντιγράφου τίτλου σπουδών μπορεί να υποβάλλεται πιστοποιητικό σπουδών, στο οποίο όμως πρέπει να αναφέρονται όλα τα παραπάνω στοιχεία. Σε περίπτωση που ο βασικός τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού πρέπει ο υποψήφιος να υποβάλλει: α) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών β) επίσημη μετάφρασή του από το Υπουργείο Εξωτερικών γ) βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από αρμόδιο φορέα (ΔΟΑΤΑΠ, Συμβούλιο Ισοτιμιών κλπ.). 4.    Τίτλοι αναγνωρισμένων Μεταπτυχιακών Σπουδών στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου, εφόσον υπάρχουν. Ως τίτλοι αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών σπουδών νοούνται μεταπτυχιακοί τίτλοι αναγνωρισμένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους (μεταπτυχιακά πιστοποιητικά, master, D.Ε.Α.) καθώς και διδακτορικά διπλώματα. Μεταπτυχιακοί τίτλοι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού αξιολογούνται μόνο στην περίπτωση που είναι αναγνωρισμένοι από αρμόδια όργανα ισοτιμιών και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα του Υπουργείου Εξωτερικών. Μεταπτυχιακοί τίτλοι και διδακτορικά διπλώματα για να αξιολογηθούν πρέπει να αφορούν το βασικό τίτλο σπουδών.   5.    Τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών Σπουδών. Ως τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών σπουδών νοούνται τίτλοι ή βεβαιώσεις αναγνωρισμένων ιδρυμάτων Παιδαγωγικών σπουδών. Τίτλοι ή βεβαιώσεις Παιδαγωγικών σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού αξιολογούνται μόνο στην περίπτωση που είναι επικυρωμένοι από αρμόδιες αρχές και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα του Υπουργείου Εξωτερικών. Ως τίτλος Παιδαγωγικών Σπουδών θα θεωρείται και η κτήση δεύτερου πτυχίου των κλάδων, ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ11, ΠΕ15, ΠΕ16, πτυχίου ΑΣΕΤΕΜ, τα οποία θεωρούνται ότι εμπεριέχουν Παιδαγωγική κατάρτιση (άρθρο 14 παρ. 8 Ν.1566/85) και πτυχίο Διδασκάλου και Νηπιαγωγού. Ο τίτλος Παιδαγωγικών σπουδών δεν είναι απαραίτητο να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα για την οποία ο υποψήφιος υποβάλλει αίτηση. 6.    Βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας Η Διδακτική εμπειρία που βεβαιώνεται πρέπει να είναι συναφής προς το αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο κατάρτισης και να έχει αποκτηθεί σε τυπική εκπαίδευση, σε Δημόσια ή αναγνωρισμένα Ιδιωτικά Σχολεία του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή σε Ι. Ε. Κ στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου και απαραίτητα μετά την κτήση του πτυχίου. Επίσης η διδακτική εμπειρία που έχει αποκτηθεί σε εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και από φορείς του Δημόσιου ή ευρύτερου Δημόσιου τομέα και βεβαιώνεται από τους αντίστοιχους φορείς. Η Διδακτική εμπειρία σε αναγνωρισμένα Ιδιωτικά Σχολεία πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχομένου της από Δημόσια εκπαιδευτική αρχή. Η Διδακτική εμπειρία που έχει αποκτηθεί σε Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., πρέπει να βεβαιώνεται από τον Ο. Ε. Ε. Κ. Η Διδακτική εμπειρία σε σχολεία του εξωτερικού πρέπει απαραίτητα να βεβαιώνεται για την ακρίβεια του περιεχομένου της από αρμόδια Ελληνική ή εκπαιδευτική ή Προξενική αρχή της αντίστοιχης χώρας. Στις βεβαιώσεις των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται η Υπουργική Απόφαση με την οποία έγινε η πιστοποίησή τους, και να συνοδεύονται από αντίγραφο των μισθολογικών καταστάσεων του Κ. Ε. Κ. το οποίο πιστοποιεί τις ώρες διδακτικής εμπειρίας. Σε κάθε Βεβαίωση Διδακτικής Εμπειρίας θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρονται: •    Το χρονικό διάστημα ( έναρξη - λήξη ) διδασκαλίας. •    Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας στο    χρονικό διάστημα που αναφέρεται στη βεβαίωση. •    Η ιδιότητα, ο κλάδος και ειδικότητα με την οποία πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό. ΠΡΟΣΟΧΗ : Βεβαιώσεις που δεν αναφέρονται οι συνολικές ώρες διδασκαλίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη.   7.    Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Εμπειρίας Η Επαγγελματική Εμπειρία για να αξιολογηθεί θα πρέπει να έχει αποκτηθεί στην ειδικότητα του βασικού πτυχίου (όπου αυτό απαιτείται) και οπωσδήποτε μετά την απόκτηση του βασικού πτυχίου και να είναι συναφής με το αντικείμενο διδασκαλίας . Αναλυτικά: 7.1)    Επαγγελματική Εμπειρία στο Δημόσιο Τομέα Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στο Δημόσιο Τομέα θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από αρμόδιες Υπηρεσίες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την υπαλληλική κατηγορία και βαθμό, την ειδικότητα, την εργασία ή το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. 7.2)    Επαγγελματική Εμπειρία στον Ιδιωτικό Τομέα •   Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στον Ιδιωτικό Τομέα εφόσον πρόκειται για: 7.2.1)    Μισθωτούς, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τον εργοδότη και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας, την ειδικότητα, το πτυχίο, την εργασία ή το επιτελεσθέν έργο και το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα και να είναι θεωρημένες από αρμόδια αρχή της περιοχής που εδρεύει η επιχείρηση. 7.2.2)    Ελεύθερους Επαγγελματίες, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από το αντίστοιχο Τεχνικό, Επαγγελματικό ή άλλο Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό Σύλλογο και να αναγράφουν με σαφήνεια την ειδικότητα και το χρονικό διάστημα άσκησης του επαγγέλματος. Οι βεβαιώσεις αυτές συνοδεύονται από Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, θεωρημένη από την αρμόδια Οικονομική Εφορία, όπου αναφέρεται για το συγκεκριμένο διάστημα με την συγκεκριμένη ειδικότητα η απόκτηση εισοδημάτων, όπως προβλέπεται από την Απόφαση του Υπ. Οικονομικών ΠΟΔ/1127/1068622/826/14.7.92  κατ'  εφαρμογή του  άρθρου  33 του Ν. 1882/1990. ΠΡΟΣΟΧΗ : Σε κάθε περίπτωση εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα πέρα από τις παραπάνω βεβαιώσεις δεν γίνονται δεκτά και δεν αξιολογούνται φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσήμων, σημειώματα  καταβολής  εισφορών  ,   εκκαθαριστικά  σημειώματα  εφορίας, αποδείξεις ασφαλιστικών ταμείων κτλ. 7.3.) Επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος Η Επαγγελματική Εμπειρία εκτός Ελλάδος αναγνωρίζεται εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει: 1) δήλωση εργοδότη, (παράγραφος 8.2.1 του παρόντος Κεφαλαίου) συνοδευμένη από επίσημη μετάφραση του Υπ. Εξωτερικών και 2) βεβαίωση Ελληνικού Ασφαλιστικού Φορέα ότι η παραπάνω προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος. 8.    Φωτοτυπία του δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας, 9.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 α) ότι δεν είναι Δημόσιος Υπάλληλος, Αναπληρωτής ή συνταξιούχος ή ότι είναι Δημόσιος Υπάλληλος ή Αναπληρωτής και θα προσκομίσει εφ' όσον προσληφθεί άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.   β) ότι δεν έχει καταδικασθεί ή δεν είναι υπόδικος για τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του Ν.2683/99 ποινικά αδικήματα. γ) ότι όλα τα δικαιολογητικά που κατατίθενται είναι γνήσια και πραγματικά αντίγραφα των πρωτοτύπων. ΠΡΟΣΟΧΗ Υποψήφιοι που δεν υποβάλλουν την παραπάνω Υπεύθυνη δήλωση θα θεωρούνται και θα αξιολογούνται στον πίνακα των Δημόσιων Υπαλλήλων, Συνταξιούχων 10.    Εάν ο υποψήφιος είναι αλλοδαπός από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πτυχιούχος αλλοδαπής οφείλει επίσης να υποβάλει απολυτήριο Ελληνικού σχολείου ή σχετική βεβαίωση γνώσης Ελληνικής γλώσσας κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 14 του Ν.1566/85. 11.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, όπου θα φαίνεται ότι βαρύνεται με ένα ή περισσότερα τέκνα. Β. ΥΠΟΒΟΛΗ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1.    Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΚΕΚ Λαμίας, (Στυλίδας 93, Μεγάλη Βρύση, 35100, Λαμία τηλ 22310-51074)), MONO με συστημένη επιστολή η με ταχυμεταφορά από τη Δευτέρα 24/11/2014 έως και την Τρίτη 02/12/2014. Κανένα απολύτως δικαιολογητικό δε γίνεται δεκτό μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης. 2.    Κατά την παραλαβή, τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην αίτηση του υποψηφίου ελέγχονται και υπογράφονται από τους παραλήπτες ένα προς ένα και αναγράφεται στην αίτηση ο συνολικός αριθμός συνημμένων (σε φύλλα) πλην του φύλλου της αίτησης. 3.    Οι παραλήπτες δεν είναι υπεύθυνοι για την πληρότητα των δικαιολογητικών.


ΠΗΓΗ: DIKAIOLOGITIKA.GR


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr  
________________________________________


Αποψη: Απολύσεις, ανεργία και παραγωγικότητα της εργασίας - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr
        
Η μία σχολή θεωρεί πως οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης, μέσα από τη μείωση του μισθολογικού κόστους αλλά και του κόστους προστασίας της απασχόλησης, επιδρούν θετικά στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην παραγωγικότητα.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Τα ζητήματα της ανεργίας αποτελούν αντικείμενο μεγάλης συζήτησης. Στη σχέση απολύσεων, ανεργίας και δημιουργίας θέσεων εργασίας αναφέρεται και το άρθρο της κ. Λυμπεράκη (Καθημερινή 5/10/2014), που προκάλεσε και τη δική μου απάντηση, με στόχο τον εμπλουτισμό της σχετικής συζήτησης και τη συμβολή σε ένα γενικότερο διάλογο. Το ειδικότερο ερώτημα, που τίθεται, είναι αν οι ομαδικές απολύσεις πρέπει να επιτραπούν ή όχι.

Το κύριο επιχείρημα της τρόικας (αλλά και όλων όσοι τις υποστηρίζουν) είναι ότι η προστασία της απασχόλησης και η αδυναμία των επιχειρήσεων να απολύουν, όσο και όποτε θέλουν, λειτουργούν καταστροφικά για τις επιχειρήσεις. Και τούτο, γιατί αυξάνουν το μισθολογικό κόστος και το κόστος προσαρμογής (κόστος προσλήψεων - απολύσεων) εμποδίζοντας τις επιχειρήσεις να προσαρμοσθούν στις διακυμάνσεις της ζήτησης και στις γενικότερες οικονομικές συνθήκες. Σε όρους αμιγώς οικονομικούς, η αδυναμία των επιχειρήσεων να απολύουν ομαδικά τις υποχρεώνει να διατηρούν «αντιπαραγωγικούς εργαζομένους» (εργαζομένους δηλαδή που το οριακό προϊόν της εργασίας τους είναι χαμηλότερο από τον μισθό τους). Σύμφωνα με τις απόψεις αυτές, οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να μπορούν να προσλαμβάνουν και να απολύουν χωρίς κανένα εμπόδιο, καθώς κάτι τέτοιο θα οδηγούσε τελικά σε αύξηση της απασχόλησης και σε μείωση της ανεργίας. Συμβαίνει όμως στην πραγματικότητα κάτι τέτοιο; Και αν ναι, κάτω από ποιες προϋποθέσεις;

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν δύο διαφορετικές σχολές σκέψης γύρω από το ζήτημα της ευελιξίας στην αγορά εργασίας και της αποτελεσματικότητάς της. Το ερώτημα είναι κατά πόσο οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης (οι ομαδικές απολύσεις συνιστούν στοιχείο τους) και οι νομοθετικές ρυθμίσεις που τις επιβάλλουν επιδρούν θετικά πάνω στα αποτελέσματα των επιχειρήσεων και των οικονομιών γενικότερα. Η πρώτη σχολή θεωρεί πως οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης, μέσα από τη μείωση του μισθολογικού κόστους αλλά και του κόστους προστασίας της απασχόλησης, επιδρούν θετικά στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην παραγωγικότητα. Ωστόσο, μεγάλο μέρος των υποστηρικτών των απόψεων αυτών θεωρεί ότι η απόλυτη ελευθερία των επιχειρήσεων στις προσλήψεις - απολύσεις πρέπει να συνοδεύεται και από ένα πλέγμα προστασίας των εργαζομένων, ώστε οι συνέπειες από τις απολύσεις να αναλαμβάνονται (εν μέρει τουλάχιστον) από μηχανισμούς προστασίας, τόσο στο πεδίο αναπλήρωσης του εισοδήματος όσο όμως και στο πεδίο της αναπαραγωγής των δεξιοτήτων και της διατήρησης των προϋποθέσεων επανένταξης των ανέργων στην απασχόληση. Η δεύτερη σχολή αμφισβητεί, σε μεγάλο βαθμό, τους ισχυρισμούς αυτούς και υποστηρίζει ότι οι ευελιξίες στην αγορά εργασίας συνδέονται αρνητικά με τη διατήρηση της απασχόλησης και με την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και των οικονομιών εν γένει. Ειδικότερα μάλιστα για το ζήτημα της παραγωγικότητας, επισημαίνουν ότι η εμμονή των υποστηρικτών της ευελιξίας στη μείωση του κόστους εργασίας, ως βασικού παράγοντα για την αύξηση της παραγωγικότητας, συνιστά περισσότερο ένα ιδεολόγημα παρά μια κατάσταση εμπειρικά επιβεβαιωμένη. Και τούτο γιατί, όπως είναι ευρέως αποδεκτό, η παραγωγικότητα εξαρτάται από μεγάλο αριθμό παραγόντων, με το κόστος εργασίας να είναι ένας μόνο εξ αυτών.

Η κ. Λυμπεράκη υποστηρίζει σθεναρά την πρώτη άποψη, αγνοώντας ασφαλώς τη δεύτερη και παραγνωρίζοντας ακόμη και τις επιφυλάξεις της πρώτης.

Σε πολλές περιπτώσεις, και οι υποστηρικτές της ευελιξίας και της περιορισμένης προστασίας της απασχόλησης διαπιστώνουν ότι τα ευρήματα των εμπειρικών ερευνών είναι αντιφατικά και γίνονται αποδεκτά με επιφυλάξεις. Αυτό συμβαίνει διότι το όφελος για τις επιχειρήσεις από τις απολύσεις (και την πλήρη ελευθερία τους) είναι βραχυπρόθεσμο και δεν διασφαλίζει όρους επιβίωσης των επιχειρήσεων. Εχει διαπιστωθεί από πληθώρα εμπειρικών ερευνών (η σχετική βιβλιογραφία στη διάθεση των αναγνωστών και της κ. Λυμπεράκη ασφαλώς) ότι η απουσία προστασίας της απασχόλησης μπορεί βραχυπρόθεσμα να συμβάλλει στην ανακύκλωση της εργασίας (labour turnover) και στην προσωρινή αύξηση της απασχόλησης, αλλά μειώνει την παραγωγικότητα και δυσχεραίνει τη λειτουργία της επιχείρησης μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, και κατά συνέπεια και τη διατήρηση της (προσωρινά) αυξημένης απασχόλησης. Στον αντίποδα, η δεύτερη σχολή υποστηρίζει ότι η προστασία της απασχόλησης και η παραμονή των εργαζομένων στις ίδιες επιχειρήσεις, για μακρό χρονικό διάστημα, συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας. Οι εργαζόμενοι που παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην ίδια επιχείρηση (ή στον ίδιο εργοδότη) εμφανίζουν αυξημένη αφοσίωση στην επιχείρηση, αυξημένες δεξιότητες και εμπειρία, αυξημένες γνώσεις και δεξιότητες του ιδιαίτερου εργασιακού περιβάλλοντος, σε συνθήκες εφαρμογής ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης. Οι παράγοντες αυτοί συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας. Οταν μάλιστα η επιχείρηση διαμορφώνει όρους λειτουργικής ευελιξίας, η εναλλαγή των εργαζομένων σε ρόλους και καθήκοντα έχει απόλυτα θετικές επιδράσεις στην παραγωγικότητα.

Πέραν όμως των όποιων θετικών επιδράσεων συνδέονται με την παραμονή των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, σε όρους οικονομικούς, η δυνατότητα των επιχειρήσεων να απολύουν και προσλαμβάνουν ελεύθερα και η διατήρηση του χαμηλού κόστους εργασίας, εκτός των άλλων, καθιστούν τον παραγωγικό συντελεστή εργασίας φθηνό και τους άλλους παραγωγικούς συντελεστές σχετικά ακριβότερους. Αυτό οδηγεί σε μείωση των επενδύσεων κεφαλαίου και τεχνολογίας, γεγονός που, με τη σειρά του, οδηγεί σε μείωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων.

Με τα παραπάνω, που παρατέθηκαν ιδιαίτερα συνοπτικά, θα ήθελα να επισημάνω κυρίως την πολυπλοκότητα των σχετικών ζητημάτων και τις δυσκολίες στην αναζήτηση λύσεων για σύνθετα προβλήματα. Στο σημερινό οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον της χώρας, οι ομαδικές απολύσεις δεν θα διασφάλιζαν προϋποθέσεις δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, γιατί το κύριο χαρακτηριστικό της οικονομίας είναι η περιορισμένη ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών και η αδυναμία διεύρυνσης των σχετικών αγορών. Οι ομαδικές απολύσεις αυτόματα δεν θα συνέβαλλαν στη βελτίωση αυτού του περιβάλλοντος. Απλώς, θα προσέθεταν ακόμη ένα πρόβλημα, αυξάνοντας τον όγκο των ανέργων σε μια χώρα όπου η προστασία από την ανεργία είναι ανύπαρκτη, η ανεργία ισοδυναμεί με τη φτώχεια και προϋποθέσεις για την επάνοδο των ανέργων στην απασχόληση δεν υπάρχουν.

ΠΗΓΗ:  Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

________________________________________

ΑΣΕΠ Αιτήσεις για 540 θέσεις στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

Άρχισε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 540 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) με βάση την προκήρυξη 3Κ/2014 του ΑΣΕΠ.
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ (επιλογή Online Υπηρεσίες). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει στις 13 Οκτωβρίου, στις 9 μ.μ., και εν συνεχεία η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ μέχρι και τις 17 Οκτωβρίου (ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2014, Κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΤΘ, 14.308 Αθήνα, Τ.Κ. 115.10).

21 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΕ
Με τη συμμετοχή 2.652 υποψηφίων από τους συνολικά 4.244 που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον, δηλαδή ποσοστό 62,49%, διεξήχθη ο γραπτός διαγωνισμός για την κάλυψη 122 θέσεων υπαλλήλων του κλάδου κύριου προσωπικού στην Εθνική Τράπεζα. Σύμφωνα με το ΑΣΕΠ ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε ομαλά σε 28 εξεταστικά κέντρα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα και Πειραιά.


ΠΗΓΗ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ                                                                       

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr


_________________________________________

Δημόσιο: 3.070 προσλήψεις με επτά διαγωνισμούς - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

Κι όμως παρά το πάγωμα σε πολλές περιπτώσεις οι προσλήψεις στο δημόσιο συνεχίζονται.
Μέσα στο επόμενο διάστημα θα προκηρυχθούν έξι διαφορετικοί διαγωνισμοί για προσλήψεις σε ΔΕΚΟ και υπηρεσίες του δημοσίου, ενώ θα προκηρυχθεί και ένας ακόμη “κλειστός” κλειστός αυτή τη φορά διαγωνισμός που θα αφορά σε επιτυχόντες του ΑΣΕΠ.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος θα γίνουν
500 προσλήψεις ειδικών φρουρών σε δικαστήρια και φυλακές
600 τεχνικών και μηχανικών στη ΔΕΗ
400 εφοριακών
260 λιμενοφυλάκων
450 οδηγών και τεχνικών στις Οδικές Συγκοινωνίες
70 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας
Παράλληλα θα γίνει διαγωνισμός κλειστού τύπου για 790 επιτυχόντες του ΑΣΕΠ διαφόρων ειδικοτήτων.
Οι διαγωνισμοί θα έχουν προκηρυχθεί και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους.ΠΗΓΗ: ALPHA FM

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr__________________________________________

8.100 προσλήψεις έχουν γίνει έως σήμερα. Δείτε αναλυτικά ανά είδικότητα - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr


Σε μεγάλο αριθμό προσλήψεων προχώρησε το υπουργείο Παιδείας,, όπως έχει γράψει το news.gr, προσλαμβάνοντας στις 17/9 3.234 αναπληρωτές μέσω ΕΣΠΑ και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ενδιαφέρον έχει να εξετάσουμε το πώς εξελίσσεται ο αριθμός των προσλήψεων και οι εναπομείναντες πιστώσεις ώστε να διαπιστώσουν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί αν έχουν ακόμα ελπίδες πρόσληψης.
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ
1.134
ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΕΣΠΑ
421
ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ
356
ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
ΕΣΠΑ
586
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΩΝ
ΕΣΠΑ
346
ΠΕ08-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΣΠΑ
533
ΠΕ11-ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ
ΕΣΠΑ
183
ΠΕ16.01-ΜΟΥΣΙΚΗ
ΕΣΠΑ
278
ΠΕ19/20-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΕΣΠΑ
172
ΠΕ32-ΘΕΑΤΡΟΥ
ΕΣΠΑ
435
ΠΕ18.41-ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΣΠΑ
37

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

ΠΕ01-ΘΕΟΛΟΓΟΙ
ΠΔΕ
18
ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ
198
ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΠΔΕ
196
ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ
100
ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΠΔΕ
145
ΠΕ04.01-ΦΥΣΙΚΟΙ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ
67
ΠΕ04.01-ΦΥΣΙΚΟΙ
ΠΔΕ
98
ΠΕ04.02-ΧΗΜΙΚΟΙ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ
33
ΠΕ04.02-ΧΗΜΙΚΟΙ
ΠΔΕ
64
ΠΕ04.04-ΒΙΟΛΟΓΟΙ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ
100
ΠΕ04.04-ΒΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΔΕ
151
ΠΕ04.05-ΓΕΩΛΟΓΟΙ
ΠΔΕ
6
ΠΕ09-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
ΠΔΕ
50
ΠΕ10-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΔΕ
12
ΠΕ12.01/04
ΠΔΕ
14
ΠΕ12.05
ΠΔΕ
17
ΠΕ13
ΠΔΕ
7
ΠΕ14.04
ΠΔΕ
48
ΠΕ17.01
ΠΔΕ
6
ΠΕ17.02
ΠΔΕ
25
ΠΕ17.03
ΠΔΕ
18
ΠΕ17.04
ΠΔΕ
5
ΠΕ18.02
ΠΔΕ
11
ΠΕ18.12
ΠΔΕ
13
ΠΕ18.18
ΠΔΕ
20
ΠΕ18.23
ΠΔΕ
22
ΠΕ18.31
ΠΔΕ
5
ΠΕ18.36
ΠΔΕ
8
ΠΕ19/20
ΠΔΕ
43

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕ71
ΕΣΠΑ
1224
ΠΕ61
ΕΣΠΑ
28
ΠΕ60.50
ΕΣΠΑ
199
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΠΕ08
ΕΣΠΑ
35
ΠΕ12.05
ΕΣΠΑ
3
ΠΕ14.04
ΕΣΠΑ
49
ΠΕ17.01
ΕΣΠΑ
2
ΠΕ17.02
ΕΣΠΑ
6
ΠΕ17.03
ΕΣΠΑ
3
ΠΕ17.04
ΕΣΠΑ
1
ΠΕ18.02
ΕΣΠΑ
8
ΠΕ18.12
ΕΣΠΑ
51
ΠΕ18.13
ΕΣΠΑ
5
ΠΕ18.14
ΕΣΠΑ
1
ΠΕ18.15
ΕΣΠΑ
4
ΠΕ18.16
ΕΣΠΑ
7
ΠΕ18.17
ΕΣΠΑ
8
ΠΕ18.28
ΕΣΠΑ
2
ΠΕ18.30
ΕΣΠΑ
13
ΠΕ18.35
ΕΣΠΑ
20
ΠΕ18.36
ΕΣΠΑ
24
ΠΕ18.38
ΕΣΠΑ
2
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ –ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΒΠ/ΕΕΠ
ΕΣΠΑ
421
Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτει ότι έχουν γίνει μέχρι στιγμής 8.100 προσλήψεις. Σύμφωνα και με τον αιρετό στο ΚΥΣΠΕ κ. Μπράτη αναμένονται σήμερα 357 προσλήψεις Νηπιαγωγών και 569 προσλήψεις Δασκάλων. Επίσης αναμένονται και 222 προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή, όπως έχει αναφέρει ο αιρετός στο ΚΥΣΔΕ κ. Κορδής . Ο συνολικός αριθμός των προσλήψεων  θα φθάσει τις 9.248.
Ads by SenseAd Options
ΠΗΓΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ
1.988
2.000
ΠΔΕ
1.563
3000
ΕΣΠΑ
5.697
11.000
Σημείωση: Έχουν υπολογιστεί και οι προσλήψεις που αναμένονται μέχρι και Παρασκευή
Το υπουργείο Παιδείας  μπορεί να αξιοποιήσει τις 1.437 πιστώσεις του ΠΔΕ καθώς και τις περίπου 5.300 πιστώσεις μέσω ΕΣΠΑ. Δεδομένου ότι 1000 πιστώσεις θα κρατηθούν για την κάλυψη έκτακτων αναγκών οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να περιμένουν περίπου 5.700 προσλήψεις τις επόμενες δυο εβδομάδες. Αρκετές εξ αυτών θα είναι στην Ειδική Αγωγή καθώς δεν έχει ανακοινωθεί το σύνολο των ειδικοτήτων.

ΠΗΓΗ: XENESGLWSSES.EU

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr
 ______________________________________________________________________

Αρχίζουν προσλήψεις 10.000 αναπληρωτών - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr


Σήμερα θα ξεκινήσει η καταγραφή των κενών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε από την Τετάρτη να ξεκινήσει η διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών και να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του μήνα η πρώτη φάση με 10.000 τοποθετήσεις στις σχολικές μονάδες.
Στη συνέχεια, όπως υπογραμμίζει το υπουργείο Παιδείας, θα είναι σε ετοιμότητα ακόμη 1.000 αναπληρωτές οι οποίοι θα συμπληρώσουν έκτακτα κενά τα οποία θα προκύψουν από άδειες, κυήσεις, συνταξιοδοτήσεις κ.ά.
Οπως δήλωσε ο υπουργός Παιδείας, Ανδρέας Λοβέρδος, «θα έχουμε τη δυνατότητα τις επόμενες μέρες, διαπιστώνοντας τη ΔΕΥΤΕΡΑ  πόσα θα είναι τα κενά, τη δυνατότητα να στείλουμε 10.000 ακόμη εκπαιδευτικούς, και θα το κάνουμε ανά Τετάρτη.
Δηλαδή την Τετάρτη θα στείλουμε 3.000 και έτσι θα πάμε κατά την πορεία των κενών, της διαμόρφωσης των τμημάτων στην τεχνολογική εκπαίδευση και τη διαμόρφωση των τμημάτων στα σχολεία της ειδικής αγωγής. Αυτή είναι μια διαδικασία που γίνεται τον Σεπτέμβριο. Την 1η Οκτωβρίου θα έχουμε 1.000 αναπληρωτές ακόμη ως εφεδρεία για να καλύψουν περιστατικά έκτακτα».

ΠΗΓΗ: AGELIOFOROS.GR                                                              

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr_________________________________________________________________

Δημόσιο: Τι προβλέπει για προσλήψεις, μετατάξεις νέα εγκύκλιος του ΥΔΜΗΔ - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr


Νέα εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησηςγνωστοποιεί όλες τις αλλαγές που επέφεραν σε θέματα προσωπικού του Δημοσίου οι διατάξεις των ν.4250/2014 και 4275/2014.
Τα ζητήματα που αναφέρει η εγκύκλιος αφορούν στις προσλήψεις σε νησιώτικους δήμους, στον διορισμό επιτυχόντων σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του ΑΣΕΠ, καθώς και στις μετατάξεις.
Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο εδώ.

ΠΗΓΗ: ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                                 

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr_________________________________________

2 προσλήψεις για εργασία στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρίπολης - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr 


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

         Share

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη
κατεπειγουσών αναγκών δίμηνης διάρκειας
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Τρίπολης ανακοινώνει
την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού
αριθμού δύο (2) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του
2 ΔΕ Μαγείρων
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της
αστυνομικής τους ταυτότητας, τίτλου σπουδών όπου απαιτείται και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν
εργασθεί στον ίδιο φορέα το τελευταίο δωδεκάμηνο από τη λήξη προηγούμενης σύμβασης.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρίπολης
(Δ/νση: : Εθνικής Αντίστασης & Παπαρρηγοπούλου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και τις
15/09/2014.
ΠΗΓΗ:  MIKRESAGGELIES.GR


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr
________________________________________
127 προσλήψεις σε καλλιτεχνικό - διδακτικό προσωπικό στο Δήμο Θέρμης - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

για την λειτουργία της Διεύθυνσης Ωδείου της Δημοτικής Επιχείρησης κατά τη διδακτική περίοδο 2014–2015, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών), συνολικού αριθμού πενήντα έξι (56) ατόμων καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού.
Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση πρόσληψης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.doth.gr της Επιχείρησης ή να την παραλάβουν από τα γραφεία της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. (Δ/νση: Καραολή -Δημητρίου & Καπετάν Χάψα, τηλ. 2310.463423) καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες από 09.00π.μ. έως 14.00 μ.μ.
1.για την λειτουργία της Σχολής χορού του Κέντρου Πολιτισμού Τριαδίου καθώς και των τμημάτων χορού Κέντρων Πολιτισμού του Δήμου Θέρμης κατά τη διδακτική περίοδο 2014–2015, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών), συνολικού αριθμού δέκα επτά (17) ατόμων καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού.
Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την σχετική ανακοίνωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.culthermi.gr της Επιχείρησης ή να την παραλάβουν από τα γραφεία της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. (Δ/νση: Καραολή -Δημητρίου & Καπετάν Χάψα, τηλ. 2310.463423) καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες από 09.00π.μ. έως 14.00 μ.μ.
για την λειτουργία της Διεύθυνσης Εικαστικών της Δημοτικής Επιχείρησης κατά τη διδακτική περίοδο 2014–2015, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών), συνολικού αριθμού είκοσι οκτώ (28) ατόμωνκαλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού.
Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την σχετική ανακοίνωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.culthermi.gr της Επιχείρησης ή να την παραλάβουν από τα γραφεία της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. (Δ/νση: Καραολή -Δημητρίου & Καπετάν Χάψα, τηλ.2310.463423)καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες από 09.00π.μ.έως 14.00 μ.μ.
για την λειτουργία της Διεύθυνσης Θεάτρου της Δημοτικής Επιχείρησηςκατά τη διδακτική περίοδο 2014–2015, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών), συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμωνκαλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού.
Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την σχετική ανακοίνωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.culthermi.gr της Επιχείρησης ή να την παραλάβουν από τα γραφεία της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. (Δ/νση: Καραολή -Δημητρίου & Καπετάν Χάψα, τηλ.2310.463423) καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες από 09.00π.μ.έως 14.00 μ.μ.
  για την λειτουργία της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Δράσεων της Δημοτικής Επιχείρησης κατά τη διδακτική περίοδο 2014–2015, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών), συνολικού αριθμού δέκα επτά (17) ατόμων καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού.
Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την σχετική ανακοίνωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.culthermi.gr της Επιχείρησης ή να την παραλάβουν από τα γραφεία της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. (Δ/νση: Καραολή-Δημητρίου & Καπετάν Χάψα, τηλ.2310.463423) καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες από 09.00π.μ.έως 14.00 μ.μ.
Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Θεσσαλονίκης, στα γραφεία της Επιχείρησης καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες από 9.00 π.μ έως 13.00 μ.μ.

ΠΗΓΗ:  TO PROSON.GR

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr
________________________________________