Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

Τρεις διαγωνισμοί για κρατικά βραβεία συγγραφής θεατρικού έργου - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.grΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.grΤους διαγωνισμούς των Κρατικών Βραβείων Συγγραφής Θεατρικού Έργου για το έτος 2014, προκήρυξε το υπουργείο Τουρισμού. Συγκεκριμένα προκηρύσσονται:
1. Κρατικό Βραβείο συγγραφής θεατρικού έργου
Στον εν λόγω διαγωνισμό μπορεί να υποβάλει θεατρικό έργο οποιοσδήποτε. Χρηματικό έπαθλο: 5.000 ευρώ.
2. Κρατικό Βραβείο για νέους θεατρικούς συγγραφείς
Στο διαγωνισμό αυτό μπορούν να συμμετάσχουν μόνο νέοι θεατρικοί συγγραφείς. Στην έννοια του νέου θεατρικού συγγραφέα περιλαμβάνονται εκείνοι, των οποίων θεατρικό έργο δεν έχει στο παρελθόν εκδοθεί, δημοσιευθεί, διδαχθεί από σκηνής ή αποτελέσει τον πυρήνα κινηματογραφικού ή τηλεοπτικού έργου, καθώς και υποβληθεί παλαιότερα σε άλλους διαγωνισμούς οποιουδήποτε δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα. Xρηματικό έπαθλο: 3.000 ευρώ.
3. Κρατικό Βραβείο συγγραφής θεατρικού έργου για παιδιά
Στον εν λόγω διαγωνισμό μπορεί να υποβάλει θεατρικό έργο οποιοσδήποτε. Χρηματικό έπαθλο: 3.000 ευρώ.
Σε καθέναν από τους ανωτέρω διαγωνισμούς, η αρμόδια Επιτροπή μπορεί να απονέμει Έπαινο σε έργο που δεν βραβεύτηκε αλλά διακρίνεται για την τόλμη και την καινοτομία του.
Β. Γενικοί όροι διαγωνισμού
1. Χρόνος υποβολής των έργων μέχρι και την 30η Απριλίου 2014.
2. Είδος και προδιαγραφές υποβαλλόμενων έργων:
Τα υποβαλλόμενα έργα μπορούν να ανήκουν σε όλα τα είδη της δραματικής τέχνης. Πρέπει να είναι γραμμένα απευθείας στην ελληνική γλώσσα (και όχι μεταφρασμένα στα ελληνικά).
3. Τρόπος υποβολής των έργων:
α. Τα έργα υποβάλλονται με ψευδώνυμο σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίτυπα στην Διεύθυνση Θεάτρου και Χορού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Τμήμα Θεάτρου (Ρεθύμνου 1, 106 82 Αθήνα). Έργα που υποβάλλονται με τηλεομοιοτυπία (fax) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δε γίνονται δεκτά.
β. Κάθε συγγραφέας έχει δικαίωμα υποβολής ενός μόνον έργου και σε έναν μόνο από τους προκηρυσσόμενους διαγωνισμούς. Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων του ενός έργου τα υποβληθέντα έργα αποκλείονται και επιστρέφονται στον συγγραφέα.
4. Συνοδευτικά δικαιολογητικά:
α. Αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία αναγράφεται με σαφήνεια ο διαγωνισμός στον οποίο συμμετέχει. Η αίτηση υπογράφεται με ψευδώνυμο και συνοδεύεται από σφραγισμένο φάκελο στον οποίο περιέχονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου του συγγραφέα. Η τυχόν αναγραφή στην αίτηση ή στα αντίτυπα του έργου του πραγματικού ονόματος και όχι του ψευδωνύμου συνιστά λόγο ακυρότητας της συμμετοχής στο διαγωνισμό.
β. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του διαγωνισμού που περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση, καθώς και ότι το υποβαλλόμενο έργο είναι πρωτότυπο και δεν έχει εκδοθεί, δημοσιευθεί, διδαχθεί από σκηνής ή αποτελέσει τον πυρήνα κινηματογραφικού ή τηλεοπτικού έργου, καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί παλαιότερα σε άλλους διαγωνισμούς οποιουδήποτε δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα. Σε περίπτωση που η δήλωση αυτή αποδειχθεί ψευδής αυτό συνιστά λόγο ακυρότητας της συμμετοχής στον διαγωνισμό.
5. Ανακήρυξη βραβευομένων
α. Τα έργα θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες Επιτροπές του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Κάθε Επιτροπή διατυπώνει την απόφασή της σε ιδιαίτερο πρακτικό. Η ανακοίνωση των βραβείων θα γίνει το αργότερο κατά τον μήνα Μάιο του 2015. Με την ανακοίνωση των βραβείων δίνεται στη δημοσιότητα και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού αιτιολογημένη έκθεση της Επιτροπής, στην οποία αναφέρεται το σκεπτικό της βράβευσης, καθώς και η άποψη της μειοψηφίας, εφόσον πάρχει.
β. Η απονομή των Κρατικών Βραβείων Συγγραφής Θεατρικού Έργου γίνεται στο πλαίσιο της τελετής απονομής των Κρατικών Λογοτεχνικών Βραβείων.
γ. Τα βραβευμένα έργα διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Θεάτρου και Χορού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στους Καλλιτεχνικούς Διευθυντές του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος προς διερεύνηση της δυνατότητας ένταξής τους στον καλλιτεχνικό προγραμματισμό των εν λόγω Θεάτρων.
δ. Θίασοι του ελεύθερου θεάτρου οι οποίοι εντάσσουν στο ρεπερτόριό τους έργα που έχουν τιμηθεί με Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Θεατρικού έργου μπορούν να επιχορηγούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για το ανέβασμα των εν λόγω έργων υπό τους όρους των εκάστοτε ισχυόντων προγραμμάτων.
ε. Με μέριμνα της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, τηρείται αναλυτική βάση δεδομένων προσβάσιμη στο διαδίκτυο με πλήρη λίστα των βραβευμένων έργων, περίληψή τους, καθώς και βιογραφικά στοιχεία των συγγραφέων τους. Η εν λόγω βάση ενημερώνεται συστηματικά με μέριμνα της αρμόδιας Διεύθυνσης.
Πληροφορίες και διευκρινίσεις για το διαγωνισμό θα δίνονται στα τηλέφωνα 210. 8201 722 και 210.8201736.

ΠΗΓΗ: DIORISMOS.GR                                                        


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

Η διαθεσιμότητα του 2013 έκλεισε με 3.000 υπαλλήλους του ΥΠΟΙΚΟ που δεν κόπηκε ο μισθός τους - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.grΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

Με το πολυνομοσχέδιο που θα ψηφιστεί την Κυριακή βγαίνουν σε διαθεσιμότητα 1.000 περίπου εργαζόμενοι στα υπουργεία Υγείας και Εργασίας προκειμένου να «κλείσει» η λίστα της διαθεσιμότητας των 25.000 διαθεσιμοτήτων που έχουν προβλεφθεί για το 2013. Στην πραγματικότητα τα νούμερα δεν βγαίνουν και γι αυτό η Τρόικα αποδέχθηκε το αίτημα της ηγεσίας του ΥΠΔΜ να συμπεριληφθούν στον κατάλογο οι περίπου 3.000 υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομικών που μετακίνηθηκαν στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των φοροεισπρακτικών μηχανισμών, χωρίς όμως να μπουν στο καθεστώς της μείωσης των αποδοχών τους με την καταβολή του 75% του μισθού τους.
Ο Κ. Μητσοτάκης , σύμφωνα με πληροφορίες, επέμεινε στις συνομιλίες του με την Τρόικα ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο και ζήτησε να γίνει ένα πρώτο βήμα απόδειξης στην πράξη της αποσύνδεσης της κινητικότητας από τις απολύσεις.

ΠΗΓΗ: INEWS.GR                                                                 


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

Ηρθε η ώρα των ενοικιαζόμενων εργαζόμενων στο Δημόσιο - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.grΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr


Οπως είχε προαναγγείλει η aftodioikisi.gr, η αναδιάρθρωση στο Δημόσιο προβλέπει μια νέα κατηγορία υπαλλήλων περιορισμένων δικαιωμάτων, τους ενοικιαζόμενους εργαζόμενους.
Μέχρι τώρα η εκμίσθωση εργαζομένων αφορούσε μόνο την κάλυψη εποχικών αναγκών, αλλά αυτό αλλάζει με το πολυνομοσχέδιο που θα ψηφιστεί την Κυριακή στη Βουλή. Οι συμβάσεις τους δεν μπορούν να ξεπερνούν τα τρία χρόνια (36 μήνες).
Ειδικότερα, ορίζονται τα εξής (σελ 94 του πολυνομοσχεδίου):
Η απασχόληση μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης δεν επιτρέπεται:
α) όταν με αυτήν αντικαθίστανται εργαζόμενοι που ασκούν το δικαίωμα της απεργίας.
β) όταν ο έμμεσος εργοδότης το προηγούμενο τρίμηνο είχε πραγματοποιήσει απολύσεις εργαζομένων της ίδιας ειδικότητας για οικονομοτεχνικούς λόγους ή το προηγούμενο εξάμηνο ομαδικές απολύσεις ιδίων ειδικοτήτων
γ) όταν ο έμμεσος εργοδότης υπάγεται στις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α` 28) ή στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 (Α` 206), όπως ισχύουν, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του δεύτερου άρθρου του ν. 3845/2010 (Α` 65), δ) όταν οι εργασίες λόγω της φύσης τους, εγκυμονούν ιδιαίτερους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Οι εργασίες αυτές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ύστερα από τη γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΣΥΑΕ) που ορίζεται στο άρθρο 26 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.)», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Α` 84) και στο άρθρο 25 του π.δ. 368/1989 (Α` 163) όπως ισχύει,
ε) όταν ο απασχολούμενος υπάγεται στις ειδικές διατάξεις περί ασφαλίσεων εργατοτεχνιτών οικοδόμων, εξαιρουμένων των εργατοτεχνιτών οικοδόμων που απασχολούνται σε έργα αρχικού προϋπολογισμού 10.000.000,00 ? και άνω , τα οποία χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους και διεξάγονται μετά από παραχώρηση ή εργολαβία για λογαριασμό του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, δημόσιων, δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων δημόσιας ή κοινής ωφέλειας και γενικά επιχειρήσεων και οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Για τους απασχολούμενους οικοδόμους σε έμμεσο εργοδότη με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης εφαρμόζεται το νομοθετικό πλαίσιο , όπως ισχύει, για την εργασία μέσω επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης.
Αντικείμενο Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης
1. Οι ΕΠΑ δεν επιτρέπεται να ασκούν άλλη δραστηριότητα πέραν αυτής που ορίζεται στο άρθρο 115 περίπτωση β`, με εξαίρεση:
α) μεσολάβηση για εξεύρεση θέσεως εργασίας, για την οποία έχει γίνει αναγγελία έναρξης της στη Διεύθυνση Απασχόλησης και δεν έχει απαγορευτεί η άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας,
β) αξιολόγηση ή και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
γ) συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»
Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την υποπαράγραφο ΙΑ.8 εδάφιο 1 του Ν.4093/2012 ΦΕΚ Α 222/12.11.2012
2. Οι Ε.Π.Α. έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του εργοδότη.
Κατοχύρωση Εργασιακών Δικαιωμάτων των Προσωρινά Απασχολούμενων
1. Για την παροχή εργασίας με τη μορφή της προσωρινής απασχόλησης απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Η σύμβαση καταρτίζεται μεταξύ της Ε.Π.Α. (άμεσος εργοδότης) και του μισθωτού και σε αυτήν πρέπει απαραιτήτως να αναφέρονται οι όροι εργασίας και η διάρκεια της, οι όροι παροχής της εργασίας στον ή στους έμμεσους εργοδότες, οι όροι αμοιβής και ασφάλισης του μισθωτού καθώς και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο, κατά την καλή πίστη και τις περιστάσεις, πρέπει να γνωρίζει ο μισθωτός αναφορικά με την παροχή της εργασίας του.
Οι αποδοχές του μισθωτού που δεν παρέχει εργασία σε έμμεσο εργοδότη δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις προβλεπόμενες στον εκάστοτε νομοθετικός καθορισμένο νόμιμο κατώτατο μισθό και κατώτατο ημερομίσθιο για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας.
Εάν κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης αυτής δεν είναι δυνατή η μνεία του συγκεκριμένου έμμεσου εργοδότη ή ο προσδιορισμός του χρόνου, που θα προσφέρει σε αυτόν την εργασία του, θα πρέπει να αναφέρεται στη σύμβαση το πλαίσιο των όρων και των συνθηκών για την παροχή εργασίας σε έμμεσο εργοδότη.
2. Απασχόληση του μισθωτού από τον έμμεσο εργοδότη επιτρέπεται μόνο μετά την κατάρτιση της σύμβασης με τον άμεσο εργοδότη, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.
3. Με σύμβαση, που καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ της Ε.Π.Α. και του έμμεσου εργοδότη, ορίζονται ειδικότερα τα του τρόπου αμοιβής και ασφάλισης του εργαζομένου για το χρόνο που ο μισθωτός προσφέρει τις υπηρεσίες του στον έμμεσο εργοδότη Ο έμμεσος εργοδότης πρέπει να προσδιορίζει, πριν τεθεί στη διάθεση του ο εργαζόμενος με τη σύμβαση, τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα ή ικανότητες, την ειδική ιατρική παρακολούθηση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προς κάλυψη θέσης εργασίας. Οφείλει επίσης να επισημαίνει τους μεγαλύτερους ή ιδιαίτερους κινδύνους που έχουν σχέση με τη συγκεκριμένη εργασία. Η Ε.Π.Α. υποχρεούται να γνωστοποιήσει τα στοιχεία αυτά στους μισθωτούς.
4. α) Η Ε.Π.Α. και ο έμμεσος εργοδότης είναι αλληλέγγυος και εις ολόκληρον έκαστος υπεύθυνοι έναντι του προσωρινά απασχολούμενου μισθωτού με σύμβαση ή σχέση εργασίας για την ικανοποίηση των μισθολογικών δικαιωμάτων του και για την καταβολή των ασφαλιστικών του εισφορών. Η ευθύνη αυτή του έμμεσου εργοδότη αναστέλλεται, εφόσον με τη σύμβαση προβλέπεται ότι υπόχρεος για την καταβολή των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών είναι ο άμεσος εργοδότης και τα μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα του προσωρινά απασχολούμενου μισθωτού μπορούν να ικανοποιηθούν από την κατάπτωση των κατά το άρθρο 126 εγγυητικών επιστολών (επικουρική ευθύνη έμμεσου εργοδότη).
β) Οι αποδοχές του προσωρινά απασχολούμενου καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό που αυτός έχει υποδείξει.
5. α) Οι προσωρινά απασχολούμενοι μισθωτοί, για όσο χρόνο παραμένουν στη διάθεση της
επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης, καθώς και κατά τη διάρκεια της απασχόλησης τους σε έμμεσο εργοδότη υπάγονται στον κλάδο παροχών ασθενείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στον επικουρικό φορέα ΕΤΕΑΜ, με εξαίρεση τα πρόσωπα που λόγω της ιδιότητας τους ασφαλίζονται σε κλάδους άλλου κύριου ή επικουρικού φορέα.
β) Οι ασφαλιστικές εισφορές του προσωρινά απασχολούμενου καταβάλλονται από την Ε.Π.Α. σε σχετικό τραπεζικό λογαριασμό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Σε περίπτωση που ο προσωρινά απασχολούμενος λόγω της ιδιότητας του ασφαλίζεται σε κλάδους άλλου κύριου ή επικουρικού φορέα, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του καθορίζεται με συμφωνία του (προσωρινά απασχολούμενου) και της Ε.Π.Α..
1. Για την παροχή εργασίας με τη μορφή της προσωρινής απασχόλησης απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Η σύμβαση καταρτίζεται μεταξύ της Ε.Π.Α. (άμεσος εργοδότης) και του μισθωτού και σε αυτήν πρέπει απαραιτήτως να αναφέρονται οι όροι εργασίας και η διάρκεια της, οι όροι παροχής της εργασίας στον ή στους έμμεσους εργοδότες, οι όροι αμοιβής και ασφάλισης του μισθωτού, οι λόγοι της παραχώρησης του εργαζομένου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο, κατά την καλή πίστη και τις περιστάσεις, πρέπει να γνωρίζει ο μισθωτός αναφορικά με την παροχή της εργασίας του.
Οι αποδοχές του μισθωτού που δεν παρέχει εργασία σε έμμεσο εργοδότη δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις προβλεπόμενες στον εκάστοτε νομοθετικός καθορισμένο νόμιμο κατώτατο μισθό και κατώτατο ημερομίσθιο για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας. Εάν κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης αυτής δεν είναι δυνατή η μνεία του συγκεκριμένου έμμεσου εργοδότη ή ο προσδιορισμός του χρόνου, που θα προσφέρει σε αυτόν την εργασία του, θα πρέπει να αναφέρεται στη σύμβαση το πλαίσιο των όρων και των συνθηκών για την παροχή εργασίας σε έμμεσο εργοδότη.

 

ΠΗΓΗ: ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                      ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

Υπεγράφη η νέα Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας- Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέαwww.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

Μονοετής με δυνατότητα παράτασης και για δεύτερο χρόνο

Υπεγράφη από τις εργοδοτικές οργανώσεις και τη ΓΣΕΕ η νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ). Η συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων ότι συνεχίζουν να ισχύουν οι όροι εργασίας που θεσπίστηκαν με προηγούμενες ΕΓΣΣΕ ενώ η σύμβαση περιλαμβάνει και άρθρο που επεκτείνει από την ημέρα υπογραφής της, τη δυνατότητα μειωμένου ωραρίου λόγω φροντίδας παιδιού και στους δύο γονείς.

«Πέντε ημέρες πριν τη λήξη της τρίμηνης παράτασης και οι πέντε κοινωνικοί εταίροι προτάξαμε πάνω από όλα συναινετικά κριτήρια και φθάσαμε σε μία πολύ σημαντική συμφωνία, παρά τα εμπόδια της πρωτοφανούς για τη χώρα ύφεσης, και του ασφυκτικού νομικού πλαισίου που επέβαλε σοβαρούς περιορισμούς στη συλλογική αυτονομία», δήλωσε αμέσως μετά ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) Βασίλης Κορκίδης.

Όπως ανακοίνωσε, με τη νέα ΕΓΣΣΕ διατηρείται το επίδομα γάμου, ενώ λαμβάνουν τέλος «οι αλόγιστες περικοπές στους μισθούς των εργαζομένων». 

Σημείο σύγκλισης αποτέλεσε η συμφωνία διατήρησης των θεσμικών κεκτημένων της γενικής συλλογικής σύμβασης (13ος-14ος μισθός, τριετίες, επίδομα γάμου κτλ) .

Ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης αναφέρει, με τη σύναψή της  ΕΓΣΣΕ επιβεβαιώνεται η συλλογική αυτονομία των κοινωνικών εταίρων και η ουσιαστική δυναμική που αυτή μπορεί να έχει όταν επικρατεί πνεύμα ωριμότητας, συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
«Σήμερα, στη μεγάλη στροφή για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της οικονομίας», συνεχίζει ο κ. Βρούτσης, «η κοινωνική συνεννόηση και ηρεμία, η συναίνεση και η συνεργασία των δυνάμεων της εργασίας και της παραγωγής είναι περισσότερο απαραίτητες από ποτέ».Δηλώσεις του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, μετά την υπογραφή της νέας ΕΓΣΣΕ

"Εξ΄ όσων γνωρίζετε τις διαπραγματεύσεις τις σκίαζε η νομοθετική παρέμβαση που έκανε η Κυβέρνηση κατ΄ εντολή της Τρόικα που έχει απαγορεύσει στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση να υπάρχουν οικονομικές ρυθμίσεις.

Η δαμόκλειος σπάθη του νόμου επικρέματο καθ΄ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και φτάσαμε στο σημείο να εκπνέει σε μερικές μέρες το καθεστώς της μετενέργειας.

Έτσι θεωρήσαμε καθήκον μας, γιατί εδώ μιλάμε για ανθρώπους, για ψυχές, και όχι για ιδεοληψίες και ανέξοδες κορώνες, να υπογράψουμε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, την οποία έχετε στα χέρια σας και με την οποία εκφράζουν εργοδότες και εργαζόμενοι τη δική τους θέληση, τη βούλησή τους, την πεποίθησή τους, ότι πρέπει να λειτουργήσει ελεύθερα ο θεσμός των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Προσπαθήσαμε να δώσουμε λύσεις.

Και προσπαθήσαμε στο προοίμιο αυτής της σύμβασης να εκφράσουμε αυτή την πολιτική βούληση για τις συλλογικές συμβάσεις, για τη μετενέργειά τους, για την καθολική ισχύ τους.

Θα αγωνιστούμε να εισακουστούμε και από την εκτελεστική εξουσία. Γιατί χρειάζεται να επαναλάβω ότι οι διαπραγματεύσεις δεν ήταν καθόλου ελεύθερες. Κι αυτό όχι με ευθύνη των εργαζομένων και των εργοδοτών, αλλά της εκτελεστικής εξουσίας.

Αυτό το αγκάθι προσπαθήσαμε να βγάλουμε κρατώντας ζωντανό το θεσμό της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης και θα εργαστούμε δίνοντας τον καλύτερο εαυτό μας να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε το θεσμικό πλαίσιο, εκείνο που θα μπορέσει να επαναφέρει σε ικανοποιητικό επίπεδο και τους μισθούς και τις θεσμικές ρυθμίσεις.

Μένω σε κάτι το οποίο για πρώτη φορά επιχειρήσαμε και στο προοίμιο και με άρθρο της σύμβασης να ξεκινήσουμε με τους εργοδότες. Συνομολογήσαμε λοιπόν ότι από κοινού με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας θα αναλάβουμε δράσεις για να αποκατασταθεί το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης και της κοινωνικής συνεννόησης στη χώρα το οποίο έχει διαρραγεί και επίσης συνομολογήσαμε την εμπλοκή μας στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση του νέου Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, του νέου ΕΣΠΑ της περιόδου 2016-2020 και θέλω να σας πω ότι η έμφαση θα είναι σε δύο ζητήματα: στην απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα.

Γιατί είμαστε αυτοί που ξέρουμε και δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι τις θέσεις εργασίας δεν τις γεννούν τα προγράμματα αλλά οι επενδύσεις και η επιχειρηματικότητα. Κι αυτό θα προσπαθήσουμε, με την εμπλοκή μας να πετύχουμε ότι καλύτερο δυνατό.

Ερώτηση δημοσιογράφου: Συζητήσατε κάτι για τις τριετίες μια και αποτέλεσαν και αντικείμενο διαπραγμάτευσης της Κυβέρνησης με την Τρόικα;

Απάντηση: Τις τριετίες, εμείς έχουμε υπογράψει είναι θεσμική η ρύθμιση. Η Κυβέρνηση με νόμο τις έχει παγώσει. Μάθαμε από τις ακριτομυθίες και τις διαρροές αυτά που συζητούνται με την Τρόικα αλλά θα θυμάστε ήταν στην προηγούμενη συνάντησή μας, κάναμε μια σαφή δήλωση, νομίζω σαφής ήταν και η δήλωση των εργοδοτών, ότι αυτά πρέπει να ρυθμίζονται ανάμεσα στους εργοδότες και στους εργαζόμενους και δεν μπορούν να συζητάνε οι κυβερνώντες ερήμην των κοινωνικών εταίρων.

Χρησιμοποίησα τότε την έκφραση ότι συζητάνε χωρίς τον ξενοδόχο. Γιατί ξενοδόχοι είμαστε εμείς και οι εργοδότες.

Ερώτηση δημοσιογράφου: Υπάρχει μια φιλολογία για περαιτέρω παρεμβάσεις στα εργασιακά και στο ασφαλιστικό. Υπάρχουν περιθώρια για κάτι τέτοιο στο πλαίσιο ενός νέου μνημονίου;

Απάντηση: Το θεωρώ αδιανόητο. Μας έλεγαν ότι μειώνουν κατά 32% τον κατώτερο μισθό που προβλεπόταν στην ΕΓΣΣΕ για τους νέους έως 24 ετών με πρόσχημα ότι έτσι θα διευκολύνουν την πρώτη είσοδο στην αγορά εργασίας των νέων. Απ΄την ώρα που έγινε αυτή η επαίσχυντη μείωση, η ανεργία των νέων υπερδιπλασιάστηκε. Αυτό είναι η μοναδική απάντηση για όσους θέλουν να συζητάνε με την Τρόικα ή με οποιονδήποτε άλλον τέτοια σχέδια. Γιατί μπορεί οι θεσμικοί φορείς των εργοδοτών να μη θέτουν τέτοια ζητήματα υπάρχουν κάποιοι που εξυπηρετώντας συμφέροντα των επιχειρήσεών τους, προσπαθούν να τα φέρουν στην επιφάνεια. Αυτά εμείς δεν τα δεχόμαστε είμαστε εκ διαμέτρου αντίθετοι.

ΠΗΓΗ: ENET.GR ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ                                                                  


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2014

Business Mentality 2014: 3 workshops και 12 καταξιωμένοι επιχειρηματίες στις 28 και 29 Μαρτίου- Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.grΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

Το 2ο Πανελλαδικό Επιχειρηματικό Συνέδριο "BUSINESS MENTALITY - Γρήγορες Νίκες"  θα πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Μαρτίου 2014, στο ξενοδοχείο Hyatt Regency Thessaloniki.  Στόχος του φετινού Συνεδρίου είναι να διατηρηθεί ζωντανό το κίνητρο του επιχειρείν.
Την πρώτη μέρα του Συνεδρίου θα διεξαχθούν τρία Workshops που καλύπτουν θέματα:  Εξαγωγών, Φορολογικά και Επικοινωνίας. Εισηγητές των Workshops είναι επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων με μεγάλη εμπειρία και θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για παρουσίαση των θεμάτων σε βάθος προσφέροντας μία χρηστική εμπειρία στους συμμετέχοντες.
Τη δεύτερη ημέρα, 12 καταξιωμένοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν όλη τους την πορεία, τις δυσκολίες, ακόμη και αποτυχίες που τους οδήγησαν τελικά στην επιτυχία, ώστε να εμπνεύσουν και άλλους ανθρώπους να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους πλάνα. Η δεύτερη ημέρα είναι ανοιχτή προς το κοινό με Ελεύθερη Είσοδο. 
Το Συνέδριο "BUSINESS MENTALITY - Γρήγορες Νίκες" απευθύνεται σε Επιχειρηματίες, Start - Up Επιχειρήσεις, Στελέχη επιχειρήσεων, Ακαδημαϊκούς και Ερευνητές, Ειδικούς Συμβούλους, Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και Φοιτητές.
Τα συνέδρια BUSINESS MENTALITY δεν  βασίζονται  σε ακαδημαϊκές θεωρίες, αλλά  στην εμπειρία ανθρώπων που ήδη ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Σκοπός των συνεδρίων  BUSINESS MENTALITY είναι να ενισχύσουν  και να προωθήσουν το  πνεύμα και τη νοοτροπία του επιχειρείν στην κοινωνία και τους πολίτες, ιδιαίτερα της νεολαίας ώστε να δώσει μια νότα αισιοδοξίας και να ενθαρρύνει την επιχειρηματική δράση.

ΠΗΓΗ: EMEA.GR                                                                   ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

Mετ' εμποδίων η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.grΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr


Μετ' εμποδίων ξεκίνησε από χθες η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Η ηλεκτρονική πύλη που θα δέχεται τις δηλώσεις περίπου 5,7 εκατ. νοικοκυριών μπορεί να άνοιξε χθες το βράδυ αλλά οι φορολογούμενοι δεν μπορούν ακόμη να αποστείλουν τις φορολογικές δηλώσεις τους, αφού δεν έχουν στη διάθεσή τους σημαντικά στοιχεία που χρειάζονται για την ορθή συμπλήρωση των κωδικών του βασικού εντύπου Ε1 της δήλωσης.
Στις περισσότερες δηλώσεις που αναρτήθηκαν χθες στο Taxisnet δεν ήταν προσυμπληρωμένοι οι κωδικοί με τα ποσά των αποδοχών που καταβλήθηκαν το 2013 σε μισθωτούς και συνταξιούχους και τους εργαζομένους που αμείβονται με «μπλοκάκι».
Το υπουργείο Οικονομικών δεν έχει ακόμη εκδώσει τις αναλυτικές οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση των κωδικών της φορολογικής δήλωσης, ενώ παραμένουν αδιευκρίνιστα μια σειρά από ζητήματα όπως το αν οι τόκοι των καταθέσεων πρέπει τελικά να δηλωθούν υποχρεωτικά από το πρώτο ευρώ ή μόνο εφόσον υπερέβησαν τα 250 ευρώ, τι θα γίνει με τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές του 2013, πώς θα υπολογιστεί η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα των ατομικών επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών.
Για τα ποσά των αποδοχών των μισθωτών, συνταξιούχων, ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων και τους φόρους που παρακρατήθηκαν το 2013 που θα είναι προσυμπληρωμένα στους σχετικούς κωδικούς του φετινού εντύπου Ε1, οι περισσότερες επιχειρήσεις, οι υπηρεσίες μισθοδοσίας του δημοσίου τομέα, καθώς και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία δεν έχουν ακόμη υποβάλει ηλεκτρονικά τις βεβαιώσεις αποδοχών.
Το υπουργείο υπολόγιζε ότι μέχρι τις 20 Μαρτίου θα είχε στη διάθεσή του τα στοιχεία αυτά και ότι θα τα είχε «ανεβάσει» αυτόματα στα ηλεκτρονικά έντυπα των φετινών δηλώσεων. Όμως κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό, καθώς το υπουργείο Οικονομικών όρισε ως προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των βεβαιώσεων αποδοχών την 28η Μαρτίου, δηλαδή 8 ημέρες μετά την έναρξη υποβολής των δηλώσεων! Έτσι, μέχρι χθες που ξεκίνησε η περίοδος υποβολής των δηλώσεων, οι περισσότεροι εργοδότες και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία δεν είχαν υποβάλει ακόμη τις βεβαιώσεις. Το αποτέλεσμα ήταν οι περισσότερες δηλώσεις των μισθωτών, συνταξιούχων και των φορολογούμενων που εισπράττουν αμοιβές από ελεύθερο επάγγελμα ή εμπορική επιχείρηση να αναρτηθούν στο Taxisnet για ηλεκτρονική υποβολή χωρίς να έχουν προσυμπληρωθεί με τα στοιχεία για τις αποδοχές κι έτσι οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι να μην μπορούν να τις υποβάλουν.
Οπως ανέφερε αρμόδιος παράγοντας του υπουργείου από τη στιγμή που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο Taxisnet οι βεβαιώσεις αποδοχών, τα στοιχεία θα «φορτωθούν» άμεσα στις φορολογικές δηλώσεις. Έτσι από τις 29 Μαρτίου όλα τα στοιχεία για μισθούς, συντάξεις και αμοιβές επαγγελματιών που καταβλήθηκαν το 2013 και όλα τα ποσά των φόρων που παρακρατήθηκαν θα έχουν προσυμπληρωθεί στις δηλώσεις των φορολογουμένων και θα μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις. Πάντως οι φορολογούμενοι κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης θα πρέπει να ελέγξουν αν τα στοιχεία που έχουν προσυμπληρωθεί στο Ε1 συμφωνούν με τα στοιχεία που αναγράφονται στις βεβαιώσεις αποδοχών.


ΠΗΓΗ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                              ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

Έρχονται 2.111 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.grΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr
 

«Πράσινο φως» για τη διενέργεια 2.111 προσλήψεων μόνιμου προσωπικού στα υπουργεία Οικονομικών καιΔικαιοσύνης, «άναψε» το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης, σύμφωνα με την εφημερίδα «Εργασία». Ο παραπάνω αριθμός προσλήψεων θα αφορά νέους υποψηφίους. Ωστόσο, προγραμματίζονται επιπλέον 1.000 προσλήψεις στον δημόσιο τομέα, οι οποίες θα αφορούν αδιόριστους επιτυχόντες παλαιότερων διαγωνισμών ΑΣΕΠ.
Προτεραιότητα του αρμόδιου για τον σχετικό προγραμματισμό υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισηςκαθίσταται η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού  στα υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης. Ως προς τη διαδικασία επιλογής, η ενίσχυση των υπηρεσιών θα αρχίσει με την πρόσληψη αδιόριστων επιτυχόντων προηγούμενων ετών.  Το ΑΣΕΠ υπολογίζει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής 279 υπαλλήλων στο υπουργείο Οικονομικών και παράλληλα ετοιμάζεται να «τρέξει» διαγωνισμό νέων υποψηφίων για 149 μόνιμες θέσεις σε τελωνεία. Εν ολίγοις, συμπεραίνεται πως παρόμοια θα υλοποιηθεί ο κυβερνητικός σχεδιασμός αναφορικά με τις προσλήψεις στο δημόσιο εντός του έτους: προσλήψεις αδιόριστων επιτυχόντων παλαιότερων διορισμών και, ταυτόχρονα, προκηρύξεις συνεχών νέων διαγωνισμών.
Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν αναμένεται να κατανεμηθούν ως εξής:
-279 υπάλληλοι ΠΕ Εφοριακών(180) , ΠΕ Νομικών(90) (Προκήρυξη  1Κ/2013). Ήδη το ΑΣΕΠ έχει αρχίσει να πραγματοποιεί την κατάταξη των αδιόριστων πτυχιούχων κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, με σκοπό την άμεση διάθεση των υποψηφίων στις εφορίες.
-149 μόνιμοι υπάλληλοι ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ Τελωνειακών με νέο διαγωνισμό από το ΑΣΕΠ, με σκοπό την ενίσχυση τελωνείων σε περιοχές όπως Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Έβρος κλπ. Απαραίτητα προσόντα για τις εν λόγω θέσεις κρίνονται η γνώση ξένης γλώσσας και χειρισμού Η/Υ, ενώ για τους πτυχιούχους το μεταπτυχιακό και η προϋπηρεσία. Οι αιτήσεις θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά  μέσω ΑΣΕΠ. Οι υποψήφιοι οφείλουν να αποστείλουν στο ΑΣΕΠ υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης, το παράβολο,  φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και επικυρωμένες βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν τα αναφερθέντα στις αιτήσεις προσόντα των υποψηφίων.
-911 υπάλληλοι σε μόνιμες θέσεις (κατά κύριο λόγο ελεγκτές και διοικητικοί) για τη συγκέντρωση φορολογικών εσόδων. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Εργασία»,οι πρώτες προσλήψεις θα αφορούν πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ, απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΙΕΚ ή Λυκείου. Μέσα στις επόμενες ημέρες, αναμένονται να ανακοινωθούν περαιτέρω πληροφορίες για το διαγωνισμό.
-400 σωφρονιστικοί υπάλληλοι με νέο διαγωνισμό
-300 εξωτερικοί φρουροί για τα καταστήματα κράτησης
-72 μόνιμοι υπάλληλοι ειδικοτήτων ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ και κυρίως οδοντίατροι, ψυχολόγοι, υγείας, πρόνοιας, ηλεκτρονικοί και διοικητικοί.
Περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr