ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ
Συνεργασία του Οικονομικού Επιμελητηρίου με τα... Ιόνια Εμπορικά Επιμελητήρια- Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr  

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr  


Το Π.Τ. Ιονίων Νήσων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και τα Εμπορικά Επιμελητήρια Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου και Λευκάδας εγκαθιδρύουν σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας με σκοπό την ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών.
Οπως λέει στο σχετικό του κείμενο το ΠΤ Ιονίων του Οικονομικού Επιμελητηρίου:
Το Περιφερειακό Τμήμα Ιονίων Νήσων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, σε συνεργασία με το Εμπορικό Επιμελητήριο Κέρκυρας, διοργάνωσαν σύσκεψη, στις 29-11-2014, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε. Κέρκυρας της Π.Ι.Ν,  με τη συμμετοχή του  Εμπορικού Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς, το οποίο εκπροσωπήθηκε από το μέλος του ΔΣ κο Παντελιό Ανδρέα, του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ζακύνθου το οποίο εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο και τη Γενική Γραμματέα κο Γαργαλέα Δημήτρη και κα Μαλαφούρη Νίκη αντίστοιχα, του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λευκάδας το οποίο εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο κο Σκιαδαρέση Σωτήρη και πλήθος επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην Κέρκυρα, με αντικείμενο την διερεύνηση των δυνατοτήτων που υπάρχουν προκειμένου να ενισχυθούν οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των νησιών του Ιονίου. Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκε το θέμα της διασύνδεσης των νησιών, μεταξύ τους και μεμονωμένα με την ηπειρωτική Ελλάδα και καθορίστηκαν οι δράσεις που θα ακολουθηθούν (συναντήσεις με επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο ακτοπλοΐας, καθώς και με κρατικούς φορείς) με στόχο τη ακτοπλοϊκή διασύνδεση των Ιονίων Νήσων καθώς και ιδιαίτερα τη βελτίωση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Κέρκυρας – Ηγουμενίτσας η οποία παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα (έλλειψη σύγχρονων κλειστών πλοίων, μεγάλος χρόνος εκτέλεσης δρομολογίων κλπ). Επίσης, αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσε η προώθηση των τοπικών προϊόντων, του πρωτογενούς τομέα, στις κατά τόπους αγορές, καθώς και στην ευρύτερη ελληνική και ξένη αγορά. Ως πρωταρχικός στόχος τέθηκε η καταγραφή και ταυτοποίηση των τοπικών προϊόντων των νησιών των Ιονίων και η καθιέρωση ενός ισχυρού Brand Name. Η υλοποίηση του στόχου αυτού ανατέθηκε  στην αναπτυξιακή εταιρεία του Εμπορικού Επιμελητηρίου Κέρκυρας, υπό την Επιστημονική Επιμέλεια του Π.Τ. Ιονίων Νήσων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και τη συνδρομή των Εμπορικών Επιμελητηρίων Κεφαλονιάς Ζακύνθου και Λευκάδας, ενώ τέθηκε και σχετικό χρονοδιάγραμμα για την ενέργεια αυτή. 
Ως δεύτερος στόχος τέθηκε η προώθηση  των τοπικών προϊόντων στο καταναλωτικό κοινό, στις επιχειρήσεις (εστιατόρια, Super Markets, λιανεμπόριο κ.λ.π.) και στις τουριστικές μονάδες. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε η διοργάνωση σχετικής έκθεσης, αφού ολοκληρωθεί η καταγραφή και ταυτοποίηση των τοπικών προϊόντων, καθώς επίσης και η υλοποίηση άλλων σχετικών προωθητικών ενεργειών.
Επιπλέον, αντικείμενο συζήτησης της σύσκεψης αποτέλεσαν οι τομείς της μεταποίησης, της βιοτεχνίας και του τουρισμού. Ειδικότερα, υπήρξε κοινή διαπίστωση ότι η ανάπτυξή του δευτερογενή τομέα οικονομικής δραστηριότητας, δεν είναι εφικτή χωρίς την ύπαρξη ενός χωροταξικού σχεδίου και για το λόγο αυτό αποφασίστηκε να αναληφθούν συγκεκριμένες δράσεις προκειμένου η πολιτεία να επισπεύσει την κατάρτιση και εφαρμογή ενός χωροταξικού σχεδίου για κάθε νησί του Ιονίου. Στην προσπάθεια αυτή, ειδικότερα σε επίπεδο Κέρκυρας, θα συμβάλει και η διεπιστημονική Επιτροπή,  που έχουν συστήσει από κοινού το Π.Τ. Ιονίων Νήσων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και το Τεχνικό Επιμελητήριο Κέρκυρας, ενώ θα γίνει προσπάθεια να συσταθούν αντίστοιχες διεπιστημονικές επιτροπές και στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου. 
Για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος αποφασίστηκε να διερευνηθεί η δυνατότητα δημιουργίας ενός φορέα που πρωτεύοντα ρόλο, στη χρηματοδότηση και στη διοίκηση, θα έχουν τα τέσσερα Εμπορικά Επιμελητήρια, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο τομέα του τουρισμού και το Π.Τ. Ιονίων Νήσων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Η στελέχωση του φορέα αυτού θα γίνει από απολύτως εξειδικευμένους επιστήμονες. Επίσης, συμφωνήθηκε η εφαρμογή κινήτρων (παροχή εκπτώσεων από επιχειρήσεις) προκειμένου να τονωθεί ο Ενδοπεριφερειακός Τουρισμός, σε μια προσπάθεια οι κάτοικοι των τεσσάρων νησιών να επισκεφτούν και να γνωρίζουν το σύνολο των νησιών του Ιονίου και να αποκτήσουν καλύτερη συνείδηση της περιφέρειάς μας. 
 Τέλος, στην προσπάθεια καθιέρωσης στενής συνεργασίας μεταξύ του Π.Τ. Ιονίων Νήσων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και των τεσσάρων Εμπορικών Επιμελητηρίων, συμφωνήθηκε η πραγματοποίηση μιας σειράς νέων συσκέψεων οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου το προσεχές χρονικό διάστημα. Στο πλαίσιο αυτό, η επόμενη σύσκεψη προσδιορίστηκε να πραγματοποιηθεί στη Λευκάδα τον μήνα Ιανουάριο του 2015. 


ΠΗΓΗ: CORFU PRESS


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr  
_________________________________________________________________________________

Υποχρεωτική η εγγραφή των επιχειρήσεων στα επιμελητήρια - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr  
http://elliniki-metafrastiki.gr/

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr  
  
Το υπουργείο Ανάπτυξης προωθεί διάταξη η οποία θα προβλέπει ότι επιμελητήρια που με βάση τα οικονομικά τους στοιχεία δεν είναι βιώσιμα, θα συγχωνεύονται με όμορο επιμελητήριο.
Την υποχρεωτικότητα της εγγραφής των επιχειρήσεων στα επιμελητήρια, αποσυνδεδεμένης όμως από την υποχρεωτική ετήσια συνδρομή σε αυτά, σχεδιάζει να επαναφέρει η κυβέρνηση. Με δεδομένο, πάντως, ότι ήδη λόγω της οικονομικής κρίσης αρκετά επιμελητήρια αντιμετωπίζουν πρόβλημα βιωσιμότητας και ήδη κάποια έχουν προχωρήσει σε παύση πληρωμών, το υπουργείο Ανάπτυξης προωθεί τη δυνατότητα συγχώνευσης των επιμελητηρίων. Οι αλλαγές αυτές θα περιληφθούν στη νέα επιμελητηριακή νομοθεσία που καταρτίζει το υπουργείο Ανάπτυξης και αναμένονται να παρουσιασθούν την επόμενη εβδομάδα από τον αρμόδιο υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Γεράσιμο Γιακουμάτο.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να έχει ψηφισθεί ο νέος επιμελητηριακός νόμος εντός του τρέχοντος έτους, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2015 καταργείται η υποχρεωτική εγγραφή στα επιμελητήρια, όπως προβλέπει το άρθρο 48 του νόμου 4111/2013. Υπενθυμίζεται ότι η κατάργηση της υποχρεωτικότητας της εγγραφής των επιχειρήσεων στα επιμελητήρια αποτελούσε μνημονιακή υποχρέωση. Είχε δε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων και αποτέλεσε ένα ακόμη σημείο τριβής των επιμελητηρίων με τον πρώην υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη, χωρίς να λείψουν και οι εσωκομματικές αντιπαραθέσεις.

Σύμφωνα, λοιπόν, με ασφαλείς πληροφορίες της «Κ» το ΥΠΑΝ επιχειρεί να βρει τη χρυσή τομή μέσω της ακόλουθης πρότασης: οι επιχειρήσεις θα εγγράφονται στα επιμελητήρια, καταβάλλοντας ένα εφάπαξ ποσό ταυτόχρονα με την εγγραφή τους στο ΓΕΜΗ, η οποία είναι υποχρεωτική. Η καταβολή ετήσιας συνδρομής θα είναι προαιρετική και οι επιχειρήσεις-μέλη που την καταβάλλουν θα τυγχάνουν των ανταποδοτικών υπηρεσιών που προσφέρουν τα επιμελητήρια. Εξετάζεται, ωστόσο, η καταβολή ενός μόνιμου τέλους από όλες τις επιχειρήσεις που θα αφορά αποκλειστικά τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ.

Παρά τις όποιες αλλαγές οι εκπρόσωποι των επιμελητηρίων εμφανίζονται ιδιαιτέρως επιφυλακτικοί. «Η ύπαρξη επιμελητηρίων αποτελεί στρατηγική επιλογή για τις επιχειρήσεις γιατί επιτελεί διπλό ρόλο. Συμβουλεύει την Πολιτεία για την αναπτυξιακή πολιτική και τα μέλη του για τις προοπτικές της οικονομίας. Αποτελούν θεσμό σε όλη την πολιτισμένη Ευρώπη και κυρίως σε χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Είμαστε σαφώς υπέρ του εκσυγχρονισμού της λειτουργίας τους αλλά η μείωση των εσόδων αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη και την οικονομία, αλλά και την ύπαρξη οικονομικών παραγόντων, όπως η ΓΣΕΒΕΕ, η ΕΣΕΕ. Η κυβέρνηση θα πρέπει να ξανασκεφθεί το θέμα στη λογική της επικράτησης του εθνικού συμφέροντος», ανέφερε στην «Κ» ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.

Τα επιμελητήρια, πάντως, αναμένεται να αποκτήσουν νέες πηγές εσόδων από την αύξηση των υπηρεσιών που θα μπορούν να παρέχουν στις επιχειρήσεις, καθώς με τον νόμο που προωθεί η κυβέρνηση θα μπορούν να ασκούν διαιτησία έτσι ώστε να επιλύουν εμπορικές διαφορές, να χορηγούν άδειες εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού και λειτουργίας των μεταποιητικών επιχειρήσεων. Μία από τις καινούργιες υπηρεσίες είναι αυτή που προβλέπει ότι έναντι ανταποδοτικού τέλους όχι μόνο θα συγκεντρώνουν για λογαριασμό των επιχειρήσεων διάφορα δικαιολογητικά, αλλά θα τα υποβάλλουν κιόλας στις αρμόδιες αρχές.

Η συνέχιση, πάντως, της λειτουργίας και των 59 επιμελητηρίων, στα οποία ήδη πολλές επιχειρήσεις, λόγω οικονομικής κρίσης δεν καταβάλλουν τις συνδρομές τους, τίθεται ούτως ή άλλως εν αμφιβόλω. Για τον λόγο αυτό το ΥΠΑΝ προωθεί διάταξη η οποία θα προβλέπει ότι επιμελητήρια που με βάση τα οικονομικά τους στοιχεία δεν είναι βιώσιμα θα συγχωνεύονται με όμορο επιμελητήριο. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η αλλαγή αυτή θα οδηγήσει στον περιορισμό του αριθμού των επιμελητηρίων τουλάχιστον κατά το ήμισυ.


ΠΗΓΗ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr  
___________________________________________________________________________________

ΕΒΕΠ: Η εφαρμογή των πραγματικών μεταρρυθμίσεων προϋπόθεση για έξοδο από την κρίση - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr  
http://elliniki-metafrastiki.gr/

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr  
  
Μια γόνιμη, υψηλού επιπέδου συζήτηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014, στο Μέγαρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, με το επίκαιρο θέμα, που αφορά στο τρίπτυχο: «Μεταρρυθμίσεις-Απασχόληση-Ανάπτυξη», στο πλαίσιο της εκδήλωσης, την οποία συνδιοργάνωσαν το ΕΒΕΠ και το Ινστιτούτο Οικονομικής Πολιτικής & Δημόσιας Διακυβέρνησης του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Β. Κορκίδης, αφού αποτύπωσε την αρνητική εικόνα της αγοράς, με τα  προβλήματα της ρευστότητας, της έλλειψης εργοδοτών, την ανάγκη για αλλαγή, τόσο της βάσης μέτρησης της εμπορικής πίστης, όσο και της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, τα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια, την καθυστέρηση της ψηφιακής υπογραφής, αλλά και της αδειοδότησης των επιχειρήσεων και τέλος την υπερφορολόγηση, δήλωσε σχετικά: «δεν σημαίνει ότι κάθε μεταρρύθμιση είναι και επιτυχής. Είμαστε πρώτοι σε μεταρρυθμίσεις , αλλά 81 στην ανταγωνιστικότητα, μεταξύ 144 χωρών. Στην πορεία, όπως διαπιστώνουμε και στην καθημερινότητά μας, οι μεταρρυθμίσεις, είτε δεν εφαρμόστηκαν, είτε ξεχάστηκαν. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να καταλήγουν στις καλένδες, αλλά να ολοκληρώνεται η εφαρμογή τους, προς όφελος των επιχειρηματιών και των πολιτών».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικής Πολιτικής & Δημόσιας Διακυβέρνησης, κ. Γ. Γραμματίδης, ανέφερε ότι «ο διάλογος με τους πολίτες αποτελεί εργαλείο για την ενημέρωση των πολιτών στα μεγάλα προβλήματα, που αντιμετωπίζει η χώρα. Σκοπός του είναι να βοηθήσει στο ξεκαθάρισμα της θολής εικόνας, που επικρατεί σε σχέση με την πορεία της οικονομίας, να επισημάνει τις αδυναμίες και τους τρόπους αντιμετώπισής τους, να δώσει πρακτικές λύσεις και να βοηθήσει στο άνοιγμα  μιας συζήτησης στην κοινωνία, που έχει ανάγκη συσπείρωσης κι ελπίδας. Ανάμεσα στα θέματα επιλέχτηκε και η απασχόληση, γιατί είναι το σημαντικότερο εργαλείο για την ανάπτυξη, ενώ  παράλληλα, το αντίθετό της , που είναι η ανεργία, αποτελεί μεγάλη πληγή της χώρας, καθώς ταλαιπωρεί και διαλύει οικογένειες, οδηγεί τους νέους μας  σε μια σύγχρονη μετανάστευση και στερεί τη χώρα από εκείνο το δυναμικό στο οποίο θα έπρεπε να στηρίζει το μέλλον της». Εν κατακλείδι, τόνισε την ανάγκη μεταρρυθμίσεων, όπου σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το 10-15% εξ αυτών έχουν προωθηθεί,  στη Δημόσια Διοίκηση,  στη φορολογική πολιτική, όπως και την ανάγκη αλλαγών σε διατάξεις του Συντάγματος. Αναφέρθηκε επίσης, στην ανάγκη βελτίωσης των υποδομών στο λιμάνι του Πειραιά, ώστε να γίνει πιο ελκυστικό για τη διακίνηση εμπορευμάτων, αλλά και φιλόξενο για την υποδοχή κρουαζιερόπλοιων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πειραιά, την οποία επιμελήθηκε ο αναπλ. Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΠΑ.ΠΕΙ., κ. Χ. Αλεξάκης, οι οποίοι δημιούργησαν ένα «Παρατηρητήριο Μεταρρυθμίσεων» σε 22 κλάδους  της Οικονομίας (π.χ. Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Επενδυτικό Περιβάλλον, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Ναυτιλία κ. ά)  για την περίοδο 2010-2014. Αναλυτικότερα, σχετικά με το σύνολο της πολιτικής δραστηριότητας ανά Κλάδο για το εν λόγω διάστημα, το μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνει η Διοικητική Μεταρρύθμιση, Μείωση της Γραφειοκρατίας και Fast Track με ποσοστό 19%, ακολουθούν τα Δημοσιονομικά, Φοροεισπρακτικά, Μισθολογικά και Συνταξιοδοτικά και η Ενέργεια και Περιβάλλον με 8% αντίστοιχα. Η Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Επενδυτικό Περιβάλλον με 7% και η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση με το ίδιο ποσοστό. Τέλος, οι Λοιποί Κλάδοι αποτελούν το 51% του συνόλου του πολιτικού έργου. Αξιοσημείωτο επίσης είναι το συμπέρασμα, πως το μεσοδιάστημα των εκλογών (Μάιος-Ιούλιος 2012), υπήρξε κατακόρυφη πτώση της πολιτικής δραστηριότητας.

Η επικεφαλής της Manpower για την Ελλάδα ,κα Β. Κουσία προέβαλε τα προσόντα και τις αξίες τις οποίες  πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι, ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες, που απαιτεί η παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας. Ο κ. Δ.Δανηλάτος, ως εκπρόσωπος του σωματείου «ΑΞΙΟΤΗΣ» μίλησε για την ανάγκη πολλών παρεμβάσεων στη Δημόσια Διοίκηση, έτσι ώστε να βελτιώνονται οι  υπηρεσίες, που προφέρονται στον πολίτη ,μέσω της διαφάνειας, της αξιοκρατίας, της λογοδοσίας, της εμπιστοσύνης και του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Ολοκληρώνοντας,  ένα καίριας σημασίας θέμα, το οποίο αναδείχθηκε κατά τη διάρκεια της  συζήτησης, ήταν και ο ρόλος των Επιμελητηρίων στη σημερινή εποχή, όπου επικράτησε η άποψη πως, «πρέπει να λειτουργήσουν στην υπηρεσία των μελών τους με ανταποδοτικούς όρους και προστιθέμενη αξία, ως Hubs λύσεων και εργαλείων απασχόλησης».

ΠΗΓΗ: CAPITAL.GR

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr