Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015

Κριτήρια για πρόσληψη αναπληρωτών στους τομείς του κινηματογράφου και χορού στα σχολεία - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.grΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

  Το Υπουργείο Παιδείας με την  απόφαση 144526/Ε2/16-9-2015 (ΦΕΚ 2071/Β/21-9-2015, ΑΔΑ:ΩΥΨ8465ΦΘ3-ΥΣΖ)  ορίζει τα κριτήρια επιλογής για την πρόσληψη αναπληρωτών-ωρομισθίων, εξειδικευμένου στους τομείς του Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία  ως εξής: Ορίζουμε τα προσόντα, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και κατάρτισης των οικείων πινάκων ανά μάθημα και Καλλιτεχνικό Σχολείο, για την πρόσληψη εξειδικευμένου ωρομίσθιου προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη διδασκαλία των μαθημάτων Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού και Κίνησης−Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία. Ειδικότερα: α) Κατεύθυνση Θεάτρου − Κινηματογράφου • Ειδικός για την «Κίνηση −Χορό» • Σκηνοθέτης Κινηματογράφου, κινηματογραφιστής [ή υποψήφιοι με σπουδές κινηματογράφου]. β) Κατεύθυνση Χορού • Ειδικός Κλασικού Χορού. • Ειδικός Σύγχρονου Χορού. • Ειδικός για την «Κίνηση −Χορό» Για κάθε σχολικό έτος εκδίδεται από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, εξειδικευμένου στους τομείς του Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία. Οι υποψήφιοι εντάσσονται και κατατάσσονται στους οικείους πίνακες ανά μάθημα και Καλλιτεχνικό σχολείο, οι οποίοι συντάσσονται κατ’ έτος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα κεφ. Α΄ και Γ΄ της παρούσης. Με τη δημοσίευση της παρούσης καταργείται η αρ. 134823/Γ7/27−08−2014 (ΦΕΚ 2351 Β΄) υπουργική απόφαση. Δείτε την υπουργική απόφαση ΕΔΩΠΗΓΗ: DIORISMOS.GR


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr