Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015

Έγκριση για 16 προσλήψεις στο Δήμο Πολυγύρου - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.grΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr
Έγκριση για 16 προσλήψεις στο Δήμο Πολυγύρου Για τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου, εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέγιστης διάρκειας οκτώ μηνών για αμειβόμενους από έσοδα προερχόμενα αποκλειστικά από αντίτιμο που εισπράττει το Μορφωτικό-Πολιτιστικό-Αθλητικό και Κοινωνικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Πολυγύρου «Αριστοτέλης» για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας από τους ωφελούμενους έτους 2015. Η πρόσληψη αφορά στην κάλυψη των παρακάτω θέσεων: Α/Α ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ 1 Διδασκαλία ανώτερων θεωρητικών 2 ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΜΠΑΝΤΑΣ 2 Διδασκαλία φιλαρμονικής μπάντας 3 ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ  1 Διδασκαλία μουσικής προπαιδείας 4 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ  1 Διδασκαλία μεικτής χορωδίας 5 ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΦΛΑΟΥΤΟΥ  1 Διδασκαλία φλάουτου 6 ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΒΙΟΛΙΟΥ  1 Διδασκαλία βιολιού 7 ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΙΘΑΡΑΣ  2 Διδασκαλία κιθάρας 8 ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΙΑΝΟΥ  2 Διδασκαλία πιάνου 9 ΔΕ ΒΙΟΛΑΣ  1 Διδασκαλία βιόλας 10 ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ  1 Διδασκαλία βυζαντινής μουσικής 11 ΔΕ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΡΟΥΣΤΑ ΝΤΡΑΜΣ  1 Διδασκαλία κρουστών ντραμς 12 ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ  1 Διδασκαλία χορωδίας 13 ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΘΕΩΡΙΤΙΚΩΝ  1 Διδασκαλία θεωρητικών   ΣΥΝΟΛΟ 16   Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού για διάρκεια έως οκτώ μήνες κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου του ότι το σχολικό έτος και η διάρκεια των μαθημάτων ξεκινά από 15 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 15 Ιουνίου. Επομένως, για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου οι θέσεις είναι απαραίτητες. Το σύνολο της δαπάνης του παραπάνω προσωπικού θα καλυφθεί αποκλειστικά 100% από έσοδα από την καταβολή διδάκτρων από τους ωφελούμενους.   Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των απαιτούμενων προσλήψεων. Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να εκδοθεί η προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων ανάλογα με τις ανάγκες, έπειτα από την έγκριση των αρμόδιων οργάνων. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 24/2015 και αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΗΓΗ:
DIKAIOLOGITIKA.GRΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr