Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014

7 προσλήψεις στη Θεσσαλονίκη για εργασία στο δήμο Θερμαϊκού (αιτ. 24/10) – Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr
ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr  

http://elliniki-metafrastiki.gr/

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr  


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το ∆ΗΠΠΑΚΥΘ ανακοινώνει ότι προτίθεται να προσλάβει προσωπικό, ορισµένου χρόνου, δίµηνης
διάρκειας, για τη λειτουργία των Κ∆ΑΠ του ∆ΗΠΠΑΚΥΘ. Η πρόσληψη του προσωπικού είναι αναγκαία
προκειµένου να λειτουργήσουν οι δοµές των Κ∆ΑΠ, οι οποίες επιχορηγούνται από το ΕΣΠΑ, µέσω της ΕΕΤΑΑ ΑΕ.
Οι ειδικότητες και ο αριθµός του προσωπικού ανά δοµή, είναι οι ακόλουθες:
Α. ∆οµή Κ∆ΑΠ Περαίας.
• Πρόσληψη ενός ατόµου ειδικότητας ΠΕ ∆ασκάλων.
• Πρόσληψη ενός ατόµου ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής.
• Πρόσληψη ενός ατόµου ειδικότητας ΠΕ για την εκµάθηση σκακιού.
• Πρόσληψη ενός ατόµου ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – βοηθητικών εργασιών.
Β. ∆οµή Κ∆ΑΠ Κερασιάς.
• Πρόσληψη ενός ατόµου ειδικότητας ΠΕ ∆ασκάλων.
• Πρόσληψη ενός ατόµου ειδικότητας ΠΕ Θεατρολόγου.
• Η πρόσληψη ενός ατόµου µε ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – βοηθητικών εργασιών.
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται αυτοπροσώπως, λόγω του επείγοντος, στο ∆ηµαρχείο, Μ. Αλεξάνδρου 2,Περαία,
αρµόδιος υπάλληλος κ. Νικόλαος Κωνσταντινίδης, ώρες 09:00 έως 14:00 από Τετάρτη 22/10/2014 έως και την
Παρασκευή 24/10/2014 και ώρα 14:00.
Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
1.Επικυρωµένη Αστυνοµική Ταυτότητα.
2.Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου της ειδικότητας της αίτησης ή απολυτήριο Γυµνασίου για αποφοίτους
Γυµνασίου.
3.Φωτοναντίγραφο εγγράφου που να αναγράφει τον ΑΦΜ, τον αριθµό µητρώου ΙΚΑ και το ΑΜΚΑ.
4.Για το άτοµο που αφορά την εκµάθηση σκακιού, βεβαίωση από αρµόδιο Σωµατείο ή Οµοσπονδία στο οποίο να
αναγράφεται ότι είναι εν ενεργεία σκακιστής µε τον αντίστοιχο αριθµό ELO.
5.Επικυρωµένο αντίγραφο της κάρτας ανεργίας, αν υπάρχει.
Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα
Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξειςΠΗΓΗ: MIKRESAGGELIES.GR

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr