Τρίτη, 4 Αυγούστου 2015

«Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό»: Νέο μεταπτυχιακό από το ΤΕΙ Αθήνας - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.grΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr


Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας (Εισαγωγική κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Εισαγωγική κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας) και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016 κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο: «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό».
Το προαναφερόμενο δια-ιδρυματικό και δια-τμηματικό Πρόγραμμα «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό» εξειδικεύεται σε τρεις επιμέρους διακριτές κατευθύνσεις:
• Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
• Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών
• Διοίκηση Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία διδακτικά εξάμηνα.
Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2015 – 2016.
Στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπιστημίων και TEI της ημεδαπής ή ανεγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Ο αριθμός των εισακτέων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι πέντε άτομα για κάθε μία από τις προαναφερθείσες κατευθύνσεις.
Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 3.500 ευρώ τα οποία καταβάλλονται σε τρεις δόσεις: α) η πρώτη δόση των διδάκτρων (1.250 ευρώ) καταβάλλεται με την εγγραφή στο Π.Μ.Σ., β) η δεύτερη δόση των διδάκτρων (1.250 ευρώ) στο τέλος του πρώτου εξαμήνου και η τρίτη δόση (1.000 ευρώ) στο τέλος του δεύτερου εξαμήνου, πριν από την έναρξη εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου και έως την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρες 10:00 – 13:00.


ΠΗΓΗ:
e - TRAVELnewsΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr