Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2015

Δραστική περικοπή 900 εκατ. ετησίως στις προνοιακές δαπάνες - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

Στο νέο μνημόνιο προβλέπεται ως προαπαιτούμενο η ολοκλήρωση της αξιολόγησης των παροχών που σήμερα δίνονται τόσο σε χρήμα όσο και σε είδος (μέσω της κάρτας αλληλεγγύης ή και του προγράμματος για τη φτώχεια, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο).
Μια δύσκολη και απαιτητική μεταρρύθμιση, αυτή του συστήματος προνοιακών παροχών που ισχύει στην Ελλάδα, προβλέπεται να υλοποιηθεί εντός του 2015, με στόχο, εντός του επόμενου έτους και το αργότερο μέχρι το τέλος του 2016 θα εφαρμοστεί καθολικά ο θεσμός του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Το τρίτο μνημόνιο, στο οποίο η στήριξη των πλέον ευπαθών ομάδων αναφέρεται ως η πιο πιεστική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, προβλέπει σημαντικές περικοπές στον τομέα της πρόνοιας, κατά 0,5% του ΑΕΠ, κάθε χρόνο, στο πλαίσιο αυτής της ευρύτατης μεταρρύθμισης.

Επειτα από «μάχες» που έδωσε η ελληνική κυβέρνηση για το θέμα της εφαρμογής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, στο νέο μνημόνιο προβλέπεται ως προαπαιτούμενο η ολοκλήρωση της αξιολόγησης των παροχών που σήμερα δίνονται τόσο σε χρήμα (πιθανότατα μέσα από την πιλοτική εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος σε 13 δήμους της χώρας) όσο και σε είδος (μέσω της κάρτας αλληλεγγύης ή και του προγράμματος για τη φτώχεια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο). Την αξιολόγηση έχει αναλάβει κατά ένα σημαντικό μέρος η Παγκόσμια Τράπεζα, η οποία πρέπει να επιταχύνει τους ρυθμούς της, καθώς οι θεσμοί ζητούν αυτή να έχει ολοκληρωθεί εντός του Οκτωβρίου, όπως προέβλεπε το αρχικό σχέδιο, ενώ η Παγκόσμια Τράπεζα έχει ζητήσει παράταση έως το τέλος του χρόνου.

Βέβαια, πέρασε τελικά η πρόβλεψη για δραστική ετήσια περικοπή των δαπανών κατά περίπου 900 εκατ. ευρώ, καθώς και για δημοσιονομικά ουδέτερη εφαρμογή τόσο της σταδιακής επέκτασης του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος όσο και της εθνικής - καθολικής εφαρμογής του. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι τον Σεπτέμβριο του 2015 θα υπάρξει η προετοιμασία για την εφαρμογή ενός μεικτού σχήματος προνοιακών δράσεων, ενώ τον Νοέμβριο του 2015 θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της ευρύτερης μεταρρύθμισης του προνοιακού συστήματος στην Ελλάδα. Το μνημόνιο ξεκαθαρίζει ότι πιο πιθανή θεωρείται η εφαρμογή του θεσμού όπως υλοποιήθηκε πιλοτικά, στους 13 δήμους. Δεν αποκλείεται βέβαια να συμφωνηθεί τελικά η υλοποίηση ενός μεικτού σχήματος, όπως επιδιώκει η ελληνική κυβέρνηση.

Με στόχο την παρακολούθηση τόσο του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος όσο και άλλων παροχών, η κυβέρνηση δεσμεύεται να δημιουργήσει έως τον Σεπτέμβριο του 2016 ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ελέγχου, με το οποίο σε πραγματικούς χρόνους θα μπορεί κανείς να διαπιστώνει εάν οι δικαιούχοι εξακολουθούν να πληρούν τα κριτήρια λήψης της εκάστοτε παροχής.

Μάλιστα, αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο διασύνδεσης του Εγγυημένου Εισοδήματος με μέτρα ένταξης στην αγορά εργασίας, με τον γενικό στόχο να ορίζεται στη δημιουργία 50.000 νέων θέσεων εργασίας, κυρίως για μακροχρόνια ανέργους, καθώς και για νέους ηλικίας έως 25 ετών.

Τα μέτρα για τη στήριξη της εργασίας περίπου 150.000 ατόμων, μεταξύ των οποίων ευπαθείς ομάδες και δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, θα πρέπει να ληφθούν, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ενωση, έως τον Μάρτιο του 2016.
ΠΗΓΗ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr