Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2015

15.000 παραγωγοί-150 επιχειρήσεις σε 2 χρόνια συμβολαιακής γεωργίας - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.grΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

Συνέντευξη στην «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» παραχώρησε ο Περιφερειακός Διευθυντής Κεντρικής Μακεδονίας της Τράπεζας Πειραιώς, Ηλίας Γεωργίου, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων επιτυχημένης εφαρμογής του προγράμματος της Συμβολαιακής
Γεωργίας από την Τράπεζα Πειραιώς, πρόγραμμα στο οποίο έχουν ήδη ενταχθεί περισσότεροι από 15.000 παραγωγοί και 150 εξωστρεφείς επιχειρήσεις. Αναλυτικά όσα μας είπε :

κ. Γεωργίου, πόσα χρόνια εφαρμόζεται ο θεσμός της Συμβολαιακής Γεωργίας/Κτηνοτροφίας στην Τράπεζα Πειραιώς και πως έχει βοηθήσει τον αγροτικό τομέα ;
Στα δύο χρόνια εφαρμογής του, το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας της Τράπεζας Πειραιώς, έχει βοηθήσει στην στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα της χώρας, με τα τοποθετημένα κεφάλαια να ξεπερνούν τα 500 εκατ. ευρώ. Περισσότεροι από 15.000 παραγωγοί και 150 εξωστρεφείς επιχειρήσεις με 1,2 δισ. ευρώ εξαγωγές – ποσό που αντιστοιχεί στο 20% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών συμμετέχουν στο πρόγραμμα.  
Τι προβλήματα  λύνει  η Συμβολαιακή Γεωργία/Κτηνοτροφία;
Η Συμβολαιακή λύνει τα χέρια των αγροτών και των κτηνοτρόφων, καθώς αντιμετωπίζει μια σειρά από καίρια και χρόνια προβλήματα του αγροτικού τομέα, τα οποία αφορούν:
στην περιορισμένη σύνδεση μεταξύ πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα παραγωγής,
στην έλλειψη συντονισμού των διαδικασιών στην αλυσίδα εμπορίας των προϊόντων,
στην παροχή ρευστότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγής,
στην έλλειψη δεσμών εμπιστοσύνης μεταξύ των παραγωγών και των επιχειρήσεων,
στην έλλειψη της εξασφάλισης του παραγωγού ότι θα πουλήσει τα προϊόντα του και μάλιστα σε προκαθορισμένες τιμές που καλύπτουν σε κάθε περίπτωση το κόστος παραγωγής, καθώς και
στη δυσκολία διαχείρισης του κόστους παραγωγής, ευθυγράμμισης της αλυσίδας και προγραμματισμού των εξαγωγών. 
Ποιους καλύπτει το πρόγραμμα;
Καλύπτει τόσο τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, με τα αναγκαία κεφάλαια κίνησης για τις πληρωμές της αξίας των προϊόντων των παραγωγών όσο και τους  αγρότες μέσω της κάρτας Συμβολαιακής για την αγορά εφοδίων και καυσίμων. 
Ποια η συμβολή της Συμβολαιακής Γεωργίας/Κτηνοτροφίας στην Οικονομία μετά την επιβολή των Capital Controls;
Ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος, ο οποίος εντάσσεται στο πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας παραλαμβάνει την «ειδική κάρτα», δηλαδή ένα χρηματοδοτικό εργαλείο μέσω του οποίου μπορεί να καλύπτει όλα τα έξοδα κατά τη διαδικασία παραγωγής του προϊόντος του, από τη σπορά, τα φυτοφάρμακα, το πετρέλαιο και την καλλιέργεια μέχρι τα εργατικά στη φάση της συγκομιδής. Οι πληρωμές γίνονται αποκλειστικά μέσω της κάρτας.
Η επιβολή των capital controls κατά τον τελευταίο μήνα είχε μπλοκάρει τις συναλλαγές και στον αγροτικό τομέα. Η Τράπεζα Πειραιώς έδωσε λύση στο πρόβλημα ρευστότητας, καθώς πέραν της  χρήσης της κάρτας συμβολαιακής γεωργίας για αγορές εφοδίων, οι παραγωγοί μπορούν να πληρώνουν με αυτή και τους εργάτες γης εκδίδοντας εργόσημα στα καταστήματά της. 
Πώς «ξεκλειδώνει» τα Capital Controls;
Η  ειδική κάρτα Συμβολαιακής Γεωργίας –Κτηνοτροφίας «ξεκλειδώνει» τα capital controls  για περισσότερους από 15.000 αγρότες, καθώς γίνονται κανονικά οι συναλλαγές τους σε καταστήματα γεωργικών εφοδίων και πληρώνονται κανονικά οι εργάτες γης με την πίστωση του εργόσημου μέσω λογαριασμού κατάθεσης. 
Μπορείτε να μας αναλύσετε περισσότερο ποια είναι  η διαδικασία για την πληρωμή των εργατών γης με τα εργόσημα;
Ειδικά για την πληρωμή των αμοιβών των εργατών γης, μέχρι πρότινος οι παραγωγοί είχαν τη δυνατότητα να αντλούν μετρητά μέσω της κάρτας. Τα capital controls, όμως, δημιούργησαν νέα δεδομένα στην αγορά με τους περιορισμούς στις αναλήψεις καρτών μέσω ΑΤΜ και έτσι δημιουργούνταν δυσλειτουργίες στην πληρωμή των εργατών γης. Η Τράπεζα Πειραιώς έδωσε λύση, καθώς πλέον ο αγρότης μπορεί να χρησιμοποιεί την κάρτα συμβολαιακής γεωργίας που διαθέτει και για την αγορά εργοσήμων στα καταστήματά της. Στη συνέχεια, ο αγρότης δίνει το εργόσημο στον εργάτη, ο οποίος το καταθέτει στον λογαριασμό του στην Τράπεζα και μπορεί να κάνει τις σχετικές αναλήψεις μετρητών. Παράλληλα, όσοι εργάτες γης δεν διαθέτουν καταθετικό λογαριασμό μπορούν να ανοίξουν τώρα στην Τράπεζα Πειραιώς αποκλειστικά για την εξόφληση των εργοσήμων. 
Τι οφέλη επιτυγχάνονται απ’ αυτήν τη διαδικασία;
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται πολλαπλά σημαντικά οφέλη:
Ο αγρότης συνεχίζει την καλλιέργεια της γης του, καθώς δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας και μπορεί να βρει εργάτες που θα συλλέξουν το προϊόν του χωρίς να έχει πρόβλημα στην αποπληρωμή τους. 
Ο αγρότης ωφελείται και φορολογικά, καθώς το εργόσημο αποτελεί δαπάνη η οποία εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα.
Ο εργάτης γης πληρώνεται κανονικά, καθώς το μεροκάματό του μπορεί να πιστωθεί στον τραπεζικό του λογαριασμό, οπότε συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του.
Ο εργάτης γης δεν περιορίζει τις ευκαιρίες απασχόλησής του μόνο σε όσους έχουν τα μετρητά για να τον πληρώσουν.
Ο ΟΓΑ στο οποίο αποδίδεται το 10% του εργοσήμου, αυξάνει την εισπραξιμότητα των εισφορών του, βελτιώνοντας έτσι τα έσοδα του.

ΠΗΓΗ: ΗΜΕΡΗΣΙΑΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr