Δευτέρα, 11 Μαΐου 2015

Νέα προκήρυξη 19.577 θέσεων κοινωφελούς εργασίας - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.grΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr
Αντίστροφη μέτρηση έχει σημάνει για την έκδοση και της δεύτερης προκήρυξης του ΟΑΕΔ στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, μετά την πρώτη που αφορούσε θέσεις σε δήμους.
Με τη νέα προκήρυξη θα πληρωθούν 19.577 θέσεις σε υπουργεία, εποπτευόμενους φορείς τους, ασφαλιστικά ταμεία και περιφέρειες.
Εντός του μηνός αναμένεται να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ η προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής. Δικαίωμα να λάβουν μέρος έχουν Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών – μελών της ΕΕ, Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη, την Ίμβρο και την Τένεδο χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους.
Όπως και στις προηγούμενες προκηρύξεις του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, απαιτείται επίσης ανήκουν σε κάποια από τις ακόλουθες κατηγορίες:
·         Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών δεν εργάζεται κάνεις και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
·         Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
·         Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
·         Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ (για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα).
·         Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.
Κάθε άνεργος έχει δικαίωμα να υποβάλει μια ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, συμπληρώνοντας υποχρεωτικά τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του. Όπως σημειώνεται από τον ΟΑΕΔ, μετά τη συμπλήρωση της αίτησης είναι σημαντικό οι υποψήφιοι να την εκτυπώσουν ή να σημειώσουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους (Κωδικός Αριθμός Αίτησης), προκειμένου να αναζητήσουν τη σειρά κατάταξής τους στους σχετικούς πίνακες, όταν αυτοί εκδοθούν.
Μετά την υποβολή των αιτήσεων ο ΟΑΕΔ θα προχωρήσει στην κατάταξη των υποψηφίων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων επιλογής. Αυτά είναι το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, το χρονικό διάστημα συνεχόμενης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων που εμπίπτουν στην κατηγορία όπου όλα τα μέλη της οικογένειας είναι άνεργα με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό, η ηλικία και ο αριθμός ανήλικων τέκνων.
Σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης που θα διαμορφωθεί, θα επιλεγούν οι άνεργοι εκείνοι που θα προσληφθούν στις θέσεις των υπουργείων, των εποπτευόμενων φορέων τους, των ασφαλιστικών ταμείων και των περιφερειών.
Οι θέσεις θα είναι πεντάμηνης διάρκειας, με διασφαλισμένα τα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα. Σημειώνεται ότι μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις, οι αμοιβές που προβλέπονται πλέον είναι 19,81 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερες από 495, 25 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω και αμοιβές 17,27 ευρώ και όχι μεγαλύτερες από 431,75 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας κατά των 25 ετών.

ΠΗΓΗ: PROSON.GRΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr