Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015

Δείτε ποιες θέσεις σε Δήμους είναι “ανοιχτές” και ποιες “ανοίγουν” τις επόμενες ημέρες - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.grΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
Την πρόσληψη 14 εποχικών υπαλλήλων προωθεί η Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λαγκαδά, στο πλαίσιο της στελέχωσης των βρεφονηπιακών σταθμών. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις εργασίας διάρκειας έως τις 31 Αυγούστου, με δυνατότητα παράτασης. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 14 Απριλίου. Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής: ΤΕ Διοικητικού- Οικονομικού 1, ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 2, ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 3, ΔΕ Μαγείρων 3, ΔΕ Οδηγών 1, ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού 4.
ΙΛΙΟΝ
Με τρεις εποχικούς υπαλλήλους θα ενισχυθεί για οκτώ μήνες ο Δήμος Ιλίου. Εντός των προσεχών ημερών θα ανακοινωθεί η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών. Θα επιλεγούν: ΠΕ Ιατρών Γενικής Ιατρικής 2, ΤΕ Εργοθεραπευτών  1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ΤΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας και άδεια άσκησης επαγγέλματος. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2132030105.
ΜΑΝΔΡΑ
Ο χρόνος ανεργίας (πάνω από τέσσερις μήνες) και η εμπειρία αποτελούν βασικά κριτήρια για την πρόσληψη 33 εποχικών υπαλλήλων στον Δήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας. Ενισχύονται για οκτώ μήνες οι υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Ο διαγωνισμός θα σταλεί το προσεχές διάστημα στο ΑΣΕΠ για την τελική έγκριση και μετά θα καθοριστεί από τον δήμο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών. Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής: ΔΕ Οδηγών 4, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 2, ΔΕ Ηλεκτρολόγων 2, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 25.
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σε ανακοίνωση της διαδικασίας για την έγκριση 130 νέων προσλήψεων εποχικού προσωπικού προχώρησε ο Δήμος Ηρακλείου. Οι συμβάσεις που πρόκειται να υπογραφούν θα έχουν διάρκεια δύο μηνών και θα αφορούν 90 εργάτες καθαριότητας αλλά και εργατοτεχνίτες (πρασίνου και δενδροκηπουροί) Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Ο στόχος του δήμου είναι η κάλυψη αυξημένων εποχικών αναγκών εν όψει της θερινής περιόδου.
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Με 17 καθηγητές Μουσικής, πτυχιούχους ΑΕΙ και αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα ενισχυθεί το Δημοτικό Ωδείο Εορδαίας. Θα υπογραφούν συμβάσεις εργασίας έως τις 30 Ιουνίου. Η προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 11 Απριλίου. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση καταθέτουν τα εξής δικαιολογητικά: αντίγραφο τίτλου σπουδών, φωτοτυπία ταυτότητας, σύντομο βιογραφικό, αποδεικτικά προϋπηρεσίας. Τηλέφωνο: 2463350119.
ΛΟΥΤΡΑΚΙ
Πέντε νέους υπαλλήλους θα προσλάβει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης στο Λουτράκι, παρέχοντας συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου, διάστημα έξι μηνών. Σύμφωνα με την προκήρυξη, θα επιλεγεί προσωπικό των εξής ειδικοτήτων: ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων 1, ΔΕ Ηλεκτρολόγων 1, ΔΕ Υδραυλικών 1, ΔΕ Διοικητικών Υπαλλήλων 1, ΥΕ Εργατών 1. Η  υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών γίνεται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 47, Τ.Κ. 20300. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 2744069551.
ΑΝΔΡΟΣ
Την πρόσληψη νηπιαγωγού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ανακοίνωσε ο Δήμος Άνδρου για την περιοχή Μπατσί. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι οκτάμηνη, ενώ υπάρχει και δυνατότητα παράτασης. Αιτήσεις στη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Άνδρου, δημαρχείο Άνδρου, Χώρα Άνδρος, Τ.Κ. 84500. Η διαδικασία λήγει στις 9/04. Τηλέφωνο:2282360223.

ΠΗΓΗ: ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
POSTΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr