Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

Οι προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού στους ΟΤΑ θα γίνονται εκτός ΑΣΕΠ - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.grΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τις αλλαγές στο Δημόσιο που κατατέθηκε στη Βουλή, οι ΟΤΑ θα μπορούν να προσλαμβάνουν καλλιτεχνικό προσωπικό με συμβάσεις έργου εκτός των διαδικασιών του ΑΣΕΠ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, κρίνεται αναγκαία νέα ρύθμιση προκειμένου να εξαιρεθούν από το σύστημα προσλήψεων υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ που θεσπίζει ο ν. 2190/1994, το καλλιτεχνικό προσωπικό εν γένει (π.χ. ζωγράφοι, μουσικοί κλπ) που απασχολείται με συμβάσεις έργου με τη διδασκαλία του καλλιτεχνικού αντικειμένου της ειδικότητάς του στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και στις επιχειρήσεις τους.
Η εν λόγω απασχόληση προϋποθέτει την καλλιτεχνική ικανότητα των διδασκόντων-εκπαιδευτικών και άρα προσιδιάζει στην καλλιτεχνική τους ιδιότητα, δεδομένου ότι οι καλλιτέχνες-εκπαιδευτικοί δεν είναι απλοί εκπαιδευτικοί, αλλά συμμετέχουν ενεργά και διαδραστικά στην εκπαιδευτική διαδικασία λόγω της φύσης της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου η επιλογή του εν λόγω προσωπικού δεν μπορεί να γίνεται με τα τυπικά-αντικειμενικά κριτήρια που θέτει η διαδικασία του ν. 2190/1994, αλλά με κριτήρια -δεδομένα που τίθενται από εξειδικευμένα πρόσωπα της αντίστοιχης καλλιτεχνικής ειδικότητας, όπως ισχύει στη διαδικασία του π.δ. 524/1980. Επιπλέον η νομοθετική αυτή ρύθμιση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση του καλλιτεχνικού εκπαιδευτικού προσωπικού είτε αυτό απασχολείται στους παραπάνω φορείς ως προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου είτε με συμβάσεις μίσθωσης έργου.

ΠΗΓΗ:  Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr