Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

Τρέχουν τοπικά προγράμματα αλιείας σε νότια Ήπειρο και Αμβρακικό - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.grΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr
Έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.327.764,85 ευρώ, προκηρύσσει, στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» , του Άξονα 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 – 2013 (ΕΠΑΛ), η ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ, ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος.

Το πρόγραμμα αφορά τις εξής κατηγορίες ιδιωτών:
1). Κατά κύριο επάγγελμα αλιείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην περιοχή παρέμβασης. Στους δικαιούχους συμπεριλαμβάνονται οι συνεταιρισμοί, καθώς και κάθε άλλο νομικό πρόσωπο, που απαρτίζεται αποκλειστικά από επαγγελματίες αλιείς. Το ποσοστό επιδότησης στους επαγγελματίες αλιείς ανέρχεται στο 65% της επένδυσης. Η συνολική δημόσια δαπάνη για την κατηγορία ανέρχεται στο ποσό των 195.000,00 €. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 16/06/2015 και ώρα 15:00.

2). Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα τα οποία δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία και είναι κατά προτεραιότητα μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, που δύναται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις: (παραδοσιακά καφενεία, μεταποιητές παραδοσιακών προϊόντων, εστιατόρια, ταβέρνες, επιχειρήσεις αθλητικού χαρακτήρα, ξυλουργεία, οικοτεχνία-χειροτεχνία, σκάφη τουριστικού ενδιαφέροντος, διάφορα επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών). Το ποσοστό επιδότησης στην συγκεκριμένη κατηγορία ανέρχεται στο 60% της επένδυσης. Η συνολική δημόσια δαπάνη για την κατηγορία ανέρχεται στο ποσό των 721.764,85 €. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η  23/06/2015 και ώρα 15:00.

3). Ατομικές Επιχειρήσεις ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ( ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Προσωπικές Εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές/Αλιευτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων. Το ποσοστό επιδότησης στην συγκεκριμένη κατηγορία ανέρχεται στο 60% της επένδυσης. Η συνολική δημόσια δαπάνη για την κατηγορία ανέρχεται στο ποσό των 411.000,00 €. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 16/06/2015 και ώρα 15:00.

Το πρόγραμμα αφορά κάτοικους των παρακάτω τοπικών κοινοτήτων:
Ανέζας, Βίγλας, Γαβριάς, Καλογερικού, Κορωνησίας, Πολυδρόσου, Ράχης, Στρογγυλής, Ψαθοτοπίου, Νεοχωρίου, Αγίας Παρασκευής, Ακροποταμιάς, Λουτροτόπου, Παχυκαλάμου, Περάνθης, Συκιών και Κομμένου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. (www.etanam.gr), στο γραφείο Άρτας, Μοστραίων και Αμβρακίας 2Α και στο τηλέφωνο: 26810 77115.

ΠΗΓΗ:
AGRONEWS.GRΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr