Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ: 5.495 θέσεις εργασίας σε δήμους & Περιφέρειες - Την ειδησεογραφία προσφέρει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.grΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα www.elliniki-metafrastiki.gr


ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr

Την κάλυψη 5.495 θέσεων εποχικού προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή μίσθωση έργου θα προχωρήσουν, για το έτος 2015, οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της χώρας, μετά από την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των συναρμόδιων υπουργείων Διοικητική^ Μεταρρύθμισης, Οικονομικών και Εσωτερικών.
Ειδικότερα, η ΚΥΑ με αριθμό ΦΕΚ 691 23.04.2015, τεύχος Β’, προβλέπει για το τρέχον έτος την πρόσληψη 1.037 εποχικά εργαζομένων, οι οποίοι θα αμείβονται από τους Κέντρικους Αυτοτέλης Πόρους των ΟΤΑ, και 4.458, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων, συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτοι έργων.
Οι θέσεις θα αρχίσουν να προκηρύσσονται απευθείας από τους δήμους, ωστόσο πρέπει να έχουν ήδη λάβει έγκριση με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) από την αρμόδια Επιτροπή. Ακολούθως, οι προκηρύξεις θα αποστέλλονται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), το οποίο είναι επιφορτισμένο με την τελική έγκριση των σχεδίων προκήρυξης κάθε φορέα και την παραλαβή και αξιολόγηση των τυχόν ενστάσεων.
Οι ειδικότητες
Όσον αφορά τις ειδικότητες που ζητούν οι ΟΤΑ, επιλέγονται από όλες εκπαιδευτικές βαθμίδες, ενώ περιλαμβάνονται οι ακόλουθες:
Εργάτες Καθαριότητας,
Χειριστές Μηχανημάτων Έργων,
Οδηγοί,
Βρεφονηπιοκόμοι Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων,
Διοικητικοί, Τραπεζοκόμοι, Μηχανικοί,
Υδραυλικοί/Ηλεκτρολόγοι,
Οικοδόμοι, Μηχανολόγοι,
Κοινωνικοί Λειτουργοί,
Καθαριστές, Μάγειρες και άλλες βοηθητικές ειδικότητες.
Το νέο προσωπικό θα επιλεγεί σύμφωνα με γνωστικά και επαγγελματικά κριτήρια, όπως οι τίτλοι σπουδών, η γνώση ξένων γλωσσών και χειρισμού ηλεκτρονικών υπο-λογιστών, αλλά και βάσει κοινωνικών κριτηρίων.
Ως τέτοια νοούνται ο χρόνος ανεργίας, η επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, η οικογενειακή κατάσταση (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες), η εντοπιότητα και ο αριθμός ανήλικων -εφόσον υπάρχουν- τέκνων.
Με ξεχωριστές εγκριτικές αποφάσεις αναμένεται να αποσαφηνιστεί ο αριθμός των θέσεων που αφορούν:
(α) τις υπηρεσίες, όπου οι εργαζόμενοι αμείβονται από το αντίτιμο που καταβάλλεται από τους συμμετέχοντες, ασκούμενοι ή μαθητές, όπως γυμναστές, καθηγητές μουσικής, εικαστικών και άλλων τεχνών,
(β) το προσωπικό υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα,
(γ) το προσωπικό που προσληφθεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» και «Βοήθεια στο Σπίτι».
Στο μεταξύ, ειδικά για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» με το οποίο παρέχονται υπηρεσίες σε συνταξιούχους των φορέων κοινωνικής ασφάλισα και του Δημοσίου, εγκρίθηκε η μεταφορά 14 εκ. ευρώ από το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξα και Αυτοδιοίκηση (ΕΕΤΑΑ) ΑΕ για τη κάλυψη του κόστους της δεύτερα δόσης του προγράμματος, το οποίο θα έχει ισχύ έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

ΠΗΓΗ: ΓΟΝΕΙΣΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ για διαγωνισμούς και προσλήψεις μόνο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.elliniki-metafrastiki.gr